http://www.transporttm.pl/news/748/18/Wzrost-przychodow-i-marzy-Grupy-Wielton-w-I-polowie-roku

Pojazdy ciężarowe

Wzrost przychodów i marży Grupy Wielton w I połowie roku

25-09-2023
W I połowie 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły 1701,2 mln zł, rosnąc r/r o 4%. Sprzedano 10 762 pojazdów, o 10% mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Wynik EBITDA Grupy to 108,5 mln zł wobec 97,6 mln zł w 2022 r. (+11%). Marża EBITDA osiągnęła 6,4% (6% rok wcześniej). Wskaźnik długu netto/EBITDA jest na bezpiecznym poziomie 2,21.

Zysk netto Grupy wyniósł 53,5 mln zł, co jest bardzo dobrym wynikiem wobec wielu zdarzeń jednorazowych w I półroczu. „Osiągnęliśmy satysfakcjonującą sprzedaż wolumenową, jednak jesteśmy świadomi, że to czas dalszej koncentracji na kliencie i pozyskiwaniu kontraktów. Jednocześnie zwiększamy dyscyplinę kosztową i redukujemy koszty produkcji, m. in. realizując projekty oszczędnościowe w spółkach Grupy. Dobra kondycja finansowa pozwala nam na kontynuację projektów inwestycyjnych, a poziom wydatków dostosowujemy do aktualnej sytuacji rynkowej. Mamy świadomość, że dalszy rozwój pozwoli Grupie Wielton skutecznie reagować na zmiany i ryzyka rynkowe zarówno w kolejnych kwartałach 2023 r., jak i w dłuższej perspektywie” - podsumowuje półrocze Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

Większość kluczowych spółek Grupy utrzymała wiodącą pozycję w Europie. Liczba rejestracji francuskiej spółki Fruehauf wyniosła 2216 szt., prawie 11% mniej niż w I połowie 2022 r., sprzedaż zmniejszyła się do 2273 szt. (-13%). Spółka utrzymała przychody na podobnym poziomie 384,1 mln zł. Z udziałem 19,4% marka zachowała 1. miejsce na rynku francuskim, który zmalał o ok. 8%. Będąc pod presją wyhamowania rynku francuskiego, Fruehauf kontynuuje działania naprawcze i projekty optymalizacyjne w celu poprawy efektywności, a na targach Solutrans w Lyonie zaprezentuje nowości.

Spółka Wielton zakończyła I połowę roku na 3. pozycji na stabilnym rynku polskim z udziałem 14,2% (-1,3 pp). Rejestracje wyniosły 2006 szt. (-8%), sprzedaż spadła do 2692 szt. (-9%), ale przychody wzrosły do 357,1 mln zł (+6,3%). W Polsce też obserwuje się odkładanie decyzji zakupowych ze względu na mniejszy popyt na transport. Spada zainteresowanie klientów naczepami kurtynowymi na rzecz chłodni, których spółka jeszcze nie ma w ofercie. Dużym zainteresowaniem cieszą się natomiast naczepy wywrotki, tu Wielton jest liderem sprzedaży w Polsce.

Spółka Lawrence David prognozuje rejestrację 1471 pojazdów, 10% mniejszą niż w I połowie 2022 r., i ma 2. pozycję na rynku brytyjskim (w Wlk. Brytanii nie ma danych rejestracji naczep w I połowie 2023 r.). Sprzedaż produktów spółki zmniejszyła się do 1928 szt. (-10,5%), ale przychody wzrosły do 291,8 mln zł (+11,5%). Rynek transportowy w Wielkiej Brytanii zmaga się z dużym niedoborem kierowców zawodowych, który pogłębił się po Brexicie. Spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 7. miejsce na rynku niemieckim, który zmalał o 8,6%. Sprzedaż obu spółek zmniejszyła się do 904 szt. ­(-6,6%) w I połowie 2023 r., co przełożyło się na spadek przychodów do 184,8 mln zł (-11%). To jest wynik zastoju w branży budowlanej, a także trudnej sytuacji firm transportowych związanej z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Spada popyt na inloadery i wywrotki, klienci przesuwają decyzje zakupowe w oczekiwaniu na dotacje rządowe.

Piąte miejsce na rynku utrzymały spółki z regionu CEE z udziałem 5,4% pomimo spadku rejestracji do 577 szt. (-10%). Rynek zmniejszył się tam o ponad 2%. Sprzedaż Wieltonu w I połowie roku spadła do 813 szt. (-4,9%), przychody 114 mln zł są na podobnym poziomie. W regionie obserwuje się zastój w branży budowlanej, w wyniku czego spadło zainteresowanie wywrotkami stalowymi. Na hamującym rynku włoskim spółka Viberti utrzymała 5. pozycję z udziałem 6,4%. Sprzedaż wolumenowa produktów spółki zwiększyła się do 505 szt. (+3,1%) przekładając się na wzrost przychodów do 76,4 mln zł (+18,6%). Włoskie firmy transportowe zmagają się ze spadkiem popytu na usługi i wysokimi kosztami prowadzenia działalności. Viberti planuje odrobić to w krajach Bliskiego Wschodu. Udziały rynkowe hiszpańskiej spółki Guillén wyniosły 2,2%, co dało jej 7. miejsce. Sprzedaż pojazdów zmniejszyła się do 240 szt. (-o 24,3%) w I połowie 2023 r., co przełożyło się na zmniejszenie przychodów do 34,5 mln zł (-7,8%). Rynek skurczył się o ok. 7% na skutek wzrostu stóp procentowych i niepewności związanej z publikacją zmian w przepisach dotyczących dopuszczenia pojazdów o większych wymiarach: klienci wstrzymują większość przetargów i zakupów. Spółka Guillén zacieśnia współpracę z brytyjskim Lawrence David, dostarczając naczepy podkontenerowe. Wprowadziła także rozwiązania Wieltonu do oferty, zwiększając konkurencyjność na rynku, i podpisała umowę dystrybucyjną z nowym dealerem portugalskim.

„W pierwszej połowie bieżącego roku obserwujemy znaczne schłodzenie popytu na naczepy na większości rynków europejskich. Ze spadkową tendencją będziemy mieć do czynienia przez najbliższe miesiące. Podobnie jak cała branża stoimy przed wieloma wyzwaniami, ale jestem przekonany, że dzięki dywersyfikacji rynkowej, szerokiemu portfolio produktowemu i rozbudowanej sieci sprzedaży wypracujemy satysfakcjonujące wyniki. Naszą dużą przewagą konkurencyjną są także synergie produktowe w Grupie, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko wprowadzić pojazdy do oferty kolejnych spółek. Z sukcesem wprowadziliśmy rozwiązania hiszpańskiego Guillén do oferty brytyjskiego Lawrence David, a obecnie wdrażamy produkty Wieltonu do portfolio Guillén. Efekt synergii rozszerzamy o kolejne produkty i spółki, odpowiadając na potrzeby rynku” – ocenia Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Największy, 48-% udział w sprzedaży Grupy Wielton miały naczepy uniwersalne, a najwyższy wzrost sprzedaży odnotowały zestawy przestrzenne.