http://www.transporttm.pl/wydawnictwo/redakcja

Redakcja

Podstawowy skład redakcji:

REDAKTOR NACZELNY i vice PREZES:
mgr inż. Wojciech Karwas


STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Klaudiusz Madeja, Michał Mariański

DZIAŁ TECHNICZNY:
Witold Krysiak