http://www.transporttm.pl/news/732/17/MAN-przycina-produkcje-w-Starachowicach

Autobusy

MAN przycina produkcję w Starachowicach

04-12-2022

MAN Truck & Bus SE restrukturyzuje działalność autobusową. Sprzedaż w tym obszarze spadła z ok. 7,4 tys. sztuk w 2019 r. do ok. 4,6 tys. szt. w 2021 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. sprzedano około 2,8 tys. autobusów.Ze względu na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej spowodowane wojną na Ukrainie i związany z tym wzrost kosztów materiałów i energii, w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie można spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji rynkowej, a tym samym rozwoju działalności. Odwrotnie, trzeba pilnie dostosować strukturę tego obszaru biznesowego do popytu. Przychody mają być poprawione dzięki intensyfikacji sprzedaży, natomiast oszczędności powstaną na skutek zmniejszenia kosztów materiałów, energii, produkcyjnych i rozwoju. Firma dąży również do obniżenia kosztów zatrudnienia. Obie fabryki autobusów MAN, w Ankarze i Starachowicach będą kontynuować produkcję, ale ze zmniejszonymi mocami. „W polskim zakładzie w Starachowicach w przyszłości ma być produkowanych osiem jednostek autobusowych dziennie zamiast obecnych dwunastu" - wyjaśnia Michael Kobriger, członek zarządu ds. produkcji i logistyki w MAN Truck & Bus SE. „To planowane zmniejszenie mocy produkcyjnych zmusi nas do zlikwidowania 860 miejsc pracy w zakładzie w Starachowicach. Poinformowaliśmy o tym załogę w zakładzie i teraz przystąpimy do konsultacji ze związkami zawodowymi." Te odbyły się z początkiem grudnia. Planowane jest m.in. zaoferowanie zatrudnienia w sieci MAN, np. w fabryce ciężarówek w Niepołomicach lub zakładzie produkującym elementy metalowe w słowackich Banovcach.

MAN we współpracy ze związkami zawodowymi stara się znaleźć rozwiązania dla Starachowicach. Dobrą wiadomością jest gotowość przejęcia ok. połowy zwalnianych pracowników przez firmę PKC, produkującą wiązki elektryczne „przez płot” z zakładem autobusowym.