http://www.transporttm.pl/news/704/18/Grupa-Wielton-publikuje-szacunkowe-wyniki-2021-roku

Pojazdy ciężarowe

Grupa Wielton publikuje szacunkowe wyniki 2021 roku

22-02-2022
W 2021 r. szacowane skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o ponad 48% do ok. 2,69 mld zł, o 12% więcej niż zakładano. Sprzedaż wyniosła 21 870 szt., zwiększając się o 41% r/r oraz przekraczając o ponad 9% zakładany poziom.

Grupa wypracowała szacunkową EBITDA ok. 137 mln zł, odnotowując prawie 43% wzrost i 5,1% marżę.

Wynik ten jest jednak niższy od ok. 7% zakładanych na 2021 r. Marże były pod dużą presją szczególnie w II połowie roku. W 3. kwartale średnia cena stali była o ok. 100% większa niż w grudniu 2020 r. W całym 2021 r. przeciętne ceny stali wzrosły na świecie o 80%, do poziomu najwyższego od 13 lat. Znacznie droższe było również aluminium, w ub. roku ceny tego surowca zwiększyły się średnio o 40%. Negatywnie na wyniki branży wpływały także wzrosty cen energii i frachtów morskich.

Grupa Wielton koncentruje się na utrzymaniu wysokiego bezpieczeństwa płynnościowego i aktywnym zarządzaniu kapitałem pracującym i długiem. Na koniec roku wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 2,6 wobec 3,8 na koniec 2020 r. Był jednak wyższy od zakładanego 2,0 z uwagi na wzrost cen komponentów i zwiększenie zapasów umożliwiających utrzymanie ciągłości produkcji. Dzięki efektywnym działaniom sprzedażowym i zwiększonej wydajności Grupa wykorzystała ożywienie w branży transportowej. Historycznie wysoką wartość osiągnął, zgodnie z założeniami, rynek w Polsce, a pozostałe zbliżyły się lub przekroczyły wartości z 2019 r. Wyjątek stanowi rynek francuski, który odbudowuje się znacznie wolniej głównie z powodu ograniczonej dostępności komponentów i zasobów ludzkich.

Spółka Fruehauf z udziałem 19,7% utrzymała pozycję lidera we Francji, przekraczając poziom rejestracji 4,5 tys. szt., o 9% wyższy niż przed rokiem. W Polsce spółka Wielton zarejestrowała ok. 4 tys. szt., wypracowując 100% wzrost i utrzymując 3. pozycję z 12,7% udziałem w rynku. W Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David zarejestrowała ok. 2,8 tys. szt. wobec niespełna 2 tys. rok wcześniej (wzrost o 42%), co przełożyło się na 13% udziałów w rynku i pozycję wicelidera branży. W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 8% wzrost rejestracji do poziomu 783 szt. Spółka Viberti zwiększyła rejestracje o 79%, znacznie powyżej wzrostu całego rynku, zajmując 7. miejsce we Włoszech.

W 2021 r. Grupa Wielton wkroczyła na kolejny rynek europejski przejmując 80% udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén. Zrealizowała także wiele inwestycji o łącznej wartości 75,5 mln zł m.in. zwiększających moce produkcyjne i poziom automatyzacji parku maszynowego w kluczowych spółkach. Celem Grupy Wielton na ten rok jest osiągnięcie sprzedaży ok. 26 tys. szt., co oznacza wzrost o 19%. Zakłada się zwiększenie rejestracji we Francji o 21%, w Polsce o 36%, a w Wielkiej Brytanii o 11%. Planowany jest także wzrost przychodów o 41%, do ok. 3,8 mld zł. Możliwa do wypracowania marża EBITDA Grupy jest szacowana na 6%, natomiast wskaźnik dług netto/EBITDA powinien zejść do poziomu ok. 2 na koniec roku. Grupa zapowiada dalszą rozbudowę i unowocześnianie zakładów. Strategiczne projekty inwestycyjne zostaną podane w strategii rozwoju na kolejne lata.

„Kluczowymi celami Grupy Wielton na 2022 r. pozostają dalszy, dynamiczny wzrost skali działalności, utrzymanie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w obliczu utrzymujących się ograniczeń w dostępności surowców i komponentów, a także optymalne zarządzanie kapitałem pracującym i zasobami ludzkimi. Równie ważne jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej w oparciu o innowacyjną ofertę produktową, dostosowaną do zmieniających się potrzeb klientów. W bieżącym roku planujemy inwestycje na poziomie ok. 150 mln zł, które przeznaczymy głównie na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych w Polsce, we Francji i w Wielkiej Brytanii. Finalizujemy prace nad strategią rozwoju na nadchodzące lata, którą planujemy ogłosić na przełomie kwietnia i maja” – zapowiada Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.