http://www.transporttm.pl/news/689/18/Langendorf-produkuje-w-Polsce

Pojazdy ciężarowe

Langendorf produkuje w Polsce

22-11-2021

Na początku listopada została oficjalnie zakończona budowa zakładu Langendorf Polska zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie spółki-matki Wielton. Powstają tu naczepy i przyczepy niskopodwoziowe Smart-Line oraz komponenty do innych pojazdów Grupy Langendorf. Produkcja bardziej specjalizowanych pojazdów pozostanie w zakładzie macierzystym Langendorf w Waltrop.Produkcja spółki Langendorf Polska rozpoczęła się w październiku 2020 r. od naczep niskopodwoziowych, inloaderów i innych pojazdów specjalistycznych. Budowa nowego zakładu była konieczna ze względu na wejście w nową fazę wzrostu i planowane znaczne zwiększenie wydajności Grupy Langendorf. W ub. roku przejęła ona pełną opiekę nad rozwojem naczep niskopodwoziowych, które są oferowane w całej Grupie Wielton pod marką Langendorf. Powierzchnia produkcyjna w Waltrop jest w pełni wykorzystana ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na naczepy niskopodwoziowe i naczepy-wywrotki. W związku z tym nowoczesny zakład w Wieluniu przejął produkcję standardowych pojazdów niskopodwoziowych i komponentów, np. ram wywrotek. „Nowy zakład w Polsce wzmacnia nasze moce produkcyjne i daje możliwość poszerzenia portfela naczep niskopodwoziowych o kompletną gamę pojazdów standardowych, jak również o zaawansowane pojazdy wieloosiowe. Dzięki nowej lokalizacji możemy w przyszłości wytwarzać jeszcze więcej komponentów we własnym zakresie. Zasadnicze procesy inżynieryjne pozostają w Waltrop, ale udało się nam pozyskać do zespołu w Polsce również bardzo kompetentnych i dobrze wyszkolonych pracowników, stanowiących uzupełnienie kadry Langendorf. Ponadto korzystamy z możliwości lakierowania techniką KTL w zakładzie Wieltonu, co przekłada się na dodatkową przewagę konkurencyjną" - mówi Dr. Klaus P. Strautmann, który jako Dyrektor Zarządzający kieruje również Langendorf Polska.

Kolejne korzyści z uruchomienia zakładu wiążą się z bezpośrednim sąsiedztwem z Wieltonem. Wieluński producent dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Europie stanowisk do całopojazdowego badania naczep, w którym pojazdy Smart-Line poddano kompleksowej kontroli technicznej. Ponadto Wielton ma nowoczesną lakiernię.

Zakład Langendorf Polska zajmuje powierzchnię 10 tys. m2 i zatrudnia 68 pracowników. Obecnie w Wieluniu, obok komponentów dla zakładu w Waltrop, powstaje 8-10 naczep niskopodwoziowych miesięcznie. Ta produkcja zostanie znacznie zwiększona w nadchodzącym roku.