http://www.transporttm.pl/news/687/18/Wielkie-porzadki-w-Wieltonie

Pojazdy ciężarowe

Wielkie porządki w Wieltonie

05-08-2021

Poprzedniej wiosny produkcja w Wieltonie stanęła, zahamowana przez pandemię i lockdowny. To był trudny czas, ale jednocześnie okazja do rozejrzenia się wokół stanowisk i zastanowienia: dlaczego pracowaliśmy w takim bałaganie?Ponieważ zanosiło się na kilka miesięcy stagnacji, postanowiono dokonać gruntownej modernizacji ciągów produkcyjnych. To miało swój wymiar makro: na nowo określono zakres specjalizacji obu wieluńskich zakładów tak, że „jedynka” głównie spawa, a „dwójka” maluje i montuje. W zakładzie 2 z kolei rozdzielono montaż pojazdów na kilka linii zgodnie z pracochłonnością kompletacji. Dodatkowo, pracownicy sami zgłaszali, co poprzednio utrudniało im codzienne zadania, zadbano więc o ergonomię stanowisk, nowe narzędzia i ograniczenie potoku materiałów spływających na linie do tego, co jest naprawdę potrzebne. Likwidując nadmierne zapasy magazynowe i eliminując puste przebiegi po halach zapewniono lepszy dostęp do stanowisk, a to przekuło się na niemal 50% wzrost wydajności w porównaniu z 2019 r., akurat w momencie, gdy jest to najbardziej potrzebne. „Zwiększone zainteresowanie na przyczepy i naczepy w Polsce, ale i całej Europie, motywuje nas do wytężonej pracy nad poprawą efektywności i wydajności zakładów w Wieluniu. Tym bardziej, że nasze zakłady stanowią centrum produkcyjne Grupy Wielton, pełniąc kluczową rolę w dostarczaniu komponentów i gotowych produktów dla poszczególnych spółek oraz obsługując coraz więcej rynków zagranicznych. W tym celu przeprowadziliśmy restrukturyzację, prace modernizacyjne, usprawniliśmy procesy oraz wprowadziliśmy ich optymalizacje. Efekty modernizacji i inwestycji były dźwignią poprawy wyników już w II półroczu 2020 r. oraz w I kwartale br. Mamy jednak świadomość, że realizacja celów na 2021 r. wymaga od nas stałego wzmacniania mocy i potencjału produkcyjnego zakładów w Wieluniu. Nie ustajemy w działaniach i dalej pracujemy nad zwiększeniem efektywności zakładów, która będzie procentowała w kolejnych latach” - mówił Piotr Kuś, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu Wielton S.A.

Bardzo ważnym etapem modernizacji zakładu w Wieluniu była stacja kontroli końcowej. Stworzono warunki do jeszcze dokładniejszego sprawdzenia zgodności każdego produktu ze standardami oraz potwierdzenie funkcjonalności pojazdów przed oddaniem ich w ręce klienta. Stacje diagnostyki rozbudowano, zwiększając liczbę stanowisk z kanałami inspekcyjnymi do odbioru finalnego. Umożliwiło to wydłużenie czasu przeznaczonego na analizę pojazdu w ramach odbioru i przeprowadzenie dodatkowych czynności diagnostycznych.

Wieluńskie zakłady odgrywają kluczową rolę w Grupie Wielton, dostarczając komponenty i gotowe produkty do poszczególnych spółek. Ta przesyłka dojedzie na własnych kołach do Lawrence David.