http://www.transporttm.pl/news/678/18/Grupa-Wielton-odbija-po-trudnym-2020-roku

Pojazdy ciężarowe

Grupa Wielton odbija po trudnym 2020 roku

14-05-2021

Pandemia COVID-19 obniżyła aktywność światowych gospodarek, ale jej wpływ zmniejszał się wraz z upływem czasu. Pozwoliło to na uzyskanie przez Grupę Wielton wyników finansowych przewyższających początkowe oczekiwania.Sprzedaż wolumenowa Grupy spadła z 20,8 tys. szt. w 2019 r. do 15,5 tys. szt. w 2020 r., czyli o 25,4%, głównie na skutek ograniczenia produkcji i sprzedaży w II kwartale. Przełożyło się to mniejsze przychody ze sprzedaży: 1 817,3 mln zł, niższe o 22,4% niż rok wcześniej. Podobnie było z zyskiem EBITDA i zyskiem netto, których nie udało się odbudować mimo poprawy koniunktury w II połowie ub. roku. Zysk EBITDA zmniejszył się z 141,8 mln zł w 2019 r. do 96 mln zł w 2020r., czyli o 32,3%, zysk netto z 57,9 mln zł do 27,3 mln zł.

Spadki sprzedaży i rentowności były spowodowane ogólną zapaścią i dotknęły także inne firmy w tym sektorze. Pomimo słabszych wyników Grupa Wielton obroniła 3. pozycję wśród największych producentów naczep w Europie, utrzymała 1. pozycję we Francji i przeskoczyła z miejsca 5. na 2. w Wielkiej Brytanii. Ponadto, czas dany przez lockdown wykorzystano na przeprowadzenie wielu modernizacji zwłaszcza w zakładach w Wieluniu, co nie byłoby w takim zakresie możliwe w trakcie produkcji. To pozwoliło przygotować się do poprawy koniunktury w II połowie ub. roku i w 2021 r.

Grupa odniosła również duży sukces utrzymując wysoką płynność finansową. Wdrożony program ochrony kapitału obrotowego we wszystkich zakładach (optymalizacja należności, zapasów i zobowiązań, dostosowanie ich do wielkości produkcji) oraz pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego w kwocie 50 mln zł pozwoliło na sprawne utrzymanie bieżącej działalności oraz zrealizowanie kluczowych zamierzeń inwestycyjnych przy jednoczesnym wzroście poziomu gotówki na koniec roku o 52,8% do 88,8 mln zł.

Dzięki dobrym wynikom i poziomowi zadłużenia netto Grupa osiągnęła na koniec roku wskaźnik DN/EBITDA = 3,8, spełniając warunki graniczne zapisane w umowie kredytowej. Pozwala to skupić się na dalszej ekspansji rynkowej. W 2020 r. Grupa Wielton zrealizowała we wszystkich zakładach produkcyjnych (przy największym udziale zakładów w Polsce) inwestycje o łącznej wartości 62 mln zł. Podstawowymi celami programu już zrealizowanego, jak i planowanego na kolejne okresy, są:

  • reorganizacja produkcyjna Grupy i wzrost roli zakładów w Wieluniu jako dostawcy podzespołów do pozostałych krajów,
  • redukcja kosztów produkcji (w tym osobowych) przez większą automatyzację i robotyzację, co będzie miało przełożenie na wzrost rentowności w przyszłości,
  • rozbudowa potencjału produkcyjnego umożliwiająca zwiększenie wolumenów dostaw w kolejnych okresach.

Grupa Wielton jest dobrze przygotowana do stopniowego powrotu do poziomu sprzedaży z 2019 r., a nawet z rekordowego 2018 r. Nie nastąpi to w ciągu jednego roku, ale zamówienia na 2021 r. świadczą o dużym wzroście zapotrzebowania na produkty Grupy.