http://www.transporttm.pl/news/660/18/Grupa-Krone-z-obrotem-1-9-mld-euro

Pojazdy ciężarowe

Grupa Krone z obrotem 1,9 mld euro

16-01-2021

Po stosunkowo dobrym dla Krone początku roku finansowego 2019/2020 (od 1.08.19 do 31.07.20), Covid-19 pogorszył wyniki w całym ub. roku. Negocjacje w sprawie Brexitu i protekcjonistyczne cła importowe też utrudniły międzynarodowe operacje Grupy. Dział maszyn rolniczych nadal się rozwijał, ale pojazdy użytkowe sporo straciły.W całym roku obrachunkowym Grupa Krone osiągnęła obrót w wysokości 1,9 mld euro (rok wcześniej ok. 2,2 mld euro). Około 32,9% sprzedaży przypadło na dział maszyn rolniczych, a 66,8% na pojazdy użytkowe. Około 29,3% sprzedaży pochodziło z rynku krajowego, 70,7% było generowane poza Niemcami (wcześniej 30,9/69,1%). Grupa Krone zatrudniała 5375 pracowników w ponad 15 krajach, w tej liczbie średnio blisko 300 praktykantów.

Bernard Krone, przewodniczący Rady Nadzorczej Krone Holding, podsumował wyniki: „Pandemia rzuciła światło na sektory gospodarki, które są naprawdę ważne. Wyraźnie są wśród nich rolnictwo i transport. Spoglądając wstecz na rok 2019/2020 z przyjemnością stwierdzamy, że Krone zwiększyła udziały w rynku w obszarach swojej działalności. Znajduje to odzwierciedlenie w kolejnym wzroście sprzedaży do 732 mln euro na rynku maszyn rolniczych i 1,16 mld euro na znacznie bardziej zmiennym rynku pojazdów użytkowych. W sumie Grupie Krone udało się osiągnąć przyzwoity wynik 1,9 mld euro. Chociaż obecne skutki pandemii w połączeniu z czynnikami klimatycznymi, politycznymi i gospodarczymi utrudniają ocenę tego, co przyniesie przyszłość, spodziewamy się, że sprzedaż w bieżącym roku obrachunkowym osiągnie poziom z poprzedniego. Jednak w dłuższej perspektywie Grupa Krone będzie nadal podążać za dwoma głównymi trendami. Oczekuje się, że populacja Ziemi osiągnie 10 mld do 2050 r.; wszyscy ci ludzie muszą być karmieni, a do tego potrzebujemy najnowocześniejszego sprzętu rolniczego i sprawnie połączonej logistyki. Taka perspektywa sprawia, że patrzymy w przyszłość z optymizmem ”.

By jeszcze zwiększyć zarówno jakość, jak i wydajność produkcji, Krone inwestuje w cyfryzację, automatyzację, łączność i telematykę. Na uwagę zasługuje zakład w Herzlake, w którym linie montażowe naczep Dry Liner i zabezpieczenia nadwozi wymiennych są wysoce zautomatyzowane. Nowa zrobotyzowana linia do produkcji nadwozi wymiennych jest bliska ukończenia. Warto również wspomnieć o inwestycji w nową dwugłowicową zgrzewarkę cierną, która może zwiększyć wydajność zakładu w Dinklage do ponad 100 tys. osi rocznie. Latem 2020 r. uruchomiono nowe centrum walidacji w Lingen. Znane jako Future Lab, wykorzystuje zaawansowane technologicznie procedury do badania trwałości, jakości i działania komponentów, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość produktów. Ma również tor do testowania pojazdów autonomicznych.

Gdy gospodarka zaczęła się ożywiać na początku 2020 r., rynkami wstrząsnął Covid. Krone wzmocniła pozycję rynkową w Europie, ale przychody ze sprzedaży pojazdów zmalały o ok. 24,2%. W konsekwencji obroty tego działu spadły do ok. 1,1 mld euro (rok wcześniej 1,5 mld euro). Niemcy pozostają największym jednolitym rynkiem z udziałem 32%. Sprzedaż na rynkach zagranicznych spadła do 793,6 mln euro (rok wcześniej 1,04 mld euro); Europa Zachodnia ma w tym 43,3% udziału, Wschodnia 18,9%.