http://www.transporttm.pl/news/653/18/Targi-Budownictwa-Infrastrukturalnego-NOWA-INFRASTRUKTURA-w-Targach-Kielce

Pojazdy ciężarowe

Targi Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA w Targach Kielce

12-01-2021

Dynamiczny rozwój infrastruktury i realizacja nowych inwestycji wymagają wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wdrażania innowacji. Zmiany zachodzące w branży wymagają także dostosowania formuły dotychczasowych Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego do zmieniającej się rzeczywistości.Odpowiadając na oczekiwania całego sektora, organizatorzy stworzyli propozycję wydarzenia w nowej odsłonie, ze wzbogaconym zakresem branżowym i merytorycznym: Targi Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA, które przyciągną do Targów Kielce specjalistów z obszarów infrastruktury drogowej i kolejowej, transportowej, maszynowo-budowlanej oraz budownictwa specjalistycznego. Targi NOWA INFRASTRUKTURA odbędą się od 12 do 14 maja 2021 r.

Targi NOWA INFRASTRUKTURA wraz z towarzyszącymi wystawami mają stanowić kompleksowe, merytoryczne spotkanie branży. Wśród zagadnień dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej poruszanych podczas wydarzenia pojawią się m.in. kwestie związane z technologiami, materiałami i komponentami budowlanymi, projektowaniem infrastrukturalnym oraz architektonicznym, budową i utrzymaniem infrastruktury oraz parkingami. Nie zabraknie również informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania ruchem. Budownictwo Specjalistyczne i Maszyny Budowlane to kolejne punkty w programie Międzynarodowych Targów Budownictwa Infrastrukturalnego. Oprócz ciężkich, lekkich i niskoemisyjnych maszyn i urządzeń budowlanych, zaprezentowane zostaną również nowoczesne rozwiązania i sprzęt wykorzystywany w budownictwie infrastrukturalnym. Zostaną omówione także specjalistyczne zagadnienia budownictwa geotechnicznego, hydrotechnicznego i energetycznego, a także wszelkich prac, technik i systemów stosowanych w tych obszarach.

Ostatnim z zakresów tematycznym NOWEJ INFRASTRUKTURY będzie Transport oraz zagadnienia poświęcone specjalistycznym, niskoemisyjnym pojazdom, samochodom ciężarowym i dostawczym oraz kwestiom leasingu i wypożyczania maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego NOWA INFRASTRUKTURA to okazja do wymiany doświadczeń i merytorycznych rozmów oraz spotkań ze specjalistami z branży, przedstawicielami najważniejszych firm budowlanych i zarządcami infrastruktury. Podczas wydarzenia będzie można także poznać innowacyjne produkty, zobaczyć prezentację nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz wziąć udział w branżowych konferencjach.

Zapraszamy do Targów Kielce na święto budownictwa drogowego i infrastruktury w nowej formule, Międzynarodowe Targi Budownictwa Infrastrukturalnego - NOWA INFRASTRUKTURA od 12 do 14 maja 2021 r.