http://www.transporttm.pl/news/64/18/Scania-Active-Prediction-tempomat-z-GPS

Pojazdy ciężarowe

Scania Active Prediction tempomat z GPS

20-02-2012
Z początkiem roku Scania wprowadzana rynek nowy tempomat, który współpracuje z systemem GPS, by zorientować się w pozycji pojazdu i przewidzieć topografię drogi przed nim.


Umożliwia to wyeliminowanie wady działania na wzniesieniach typowego tempomatu, współpracującego ze zautomatyzowaną skrzynią biegów. Gdy prędkość na podjeździe maleje, tempomat stara się utrzymać ją na zadanym poziomie wykorzystując maksymalny moment obrotowy silnika, a nawet wymusza zmianę bieguna niższy, by uniknąć zwalniania. Standardowy tempomat dąży do utrzymywania stałej prędkości także podczas zjazdu ze wzniesienia, czyli zaczyna go przy zaprogramowanej prędkości podróżnej. To może skutkować niepotrzebnym uruchamianiem hamulców, nawet na łagodnych spadkach, i stratą energii.Wyszkolony kierowca stara się rozpoczynać wjazd na wzniesienie z niecowiększą prędkością, by uniknąć strat paliwa i czasu powodowanych zmianą biegu podczas jazdy pod górę. Na znanej sobie drodze zwolni pedał przyspieszenia na krótko przez szczytem wzniesienia, wykorzystując bezwładność pojazdu,by nabrać prędkości podczas zjazdu. Takiego przewidującego zachowania kierowcy są uczeni na każdym szkoleniu, gdzie podkreśla się, jak człowiek powinien pomagać nawet najnowocześniejszej technice, obserwując sytuację po drugiej stronie wzniesienia lub zakrętu. Ale nawet najlepszy kierowca może mieć kłopot z oceną, czy droga jest płaska, czy nie. Nawet taki może zostać zaskoczony na mniej znanej sobie trasie lub przy złej pogodzie. Tempomat Scania z funkcją Active Prediction eliminuje niedoskonałości standardowego tempomatu, wykorzystując dane topograficzne sieci dróg. Skorelowanie tych danych z pozycją pojazdu(określoną za pomocą GPS) umożliwia ustalenie ukształtowania drogi tuż przednim. Na tej podstawie jest co sekundę określany najbardziej ekonomiczny przebieg zmian prędkości jazdy. Obecnie zestaw map obejmuje pełną sieć drogową zachodniej i centralnej Europy, toteż Scania Polska zamierza wprowadzić nowy tempomat bliżej maja, kiedy będą dostępne także dobre mapy naszego kraju. Przy normalnej „autostradowej” prędkości jazdy tempomat Active Prediction odczytuje i analizuje dane dotyczące profilu drogi na odległość do 3 km przed pojazdem, identyfikując dwie podstawowe sytuacje:

  • najbliższy podjazd - w którym miejscu i o ile zwiększyć prędkość jazdy, by rozpocząć przy wykorzystaniu maksymalnego momentu obrotowego silnika,
  • najbliższy zjazd - w którym miejscu i o ile zmniejszyć prędkość jazdy.

Tryb Active Prediction aktywuje się przy prędkości ponad 60 km/h, przy mniejszej tempomat działa w trybie standardowym. Zakres zmian prędkości w stosunku do zaprogramowanej wynosi od -8% do +4%, jest określony na stałe i nie może zostać zmieniony przez kierowcę. By zapewnić odpowiedni wzrost prędkości przed rozpoczęciem wjazdu na wzniesienie, Scania zaleca ustawienie prędkości zjazdowej dla zwalniacza na wartość większą o co najmniej 4 km/h od zaprogramowanej prędkości podróżnej dla tempomatu. W celu korygowania prędkości podróżnej, tempomat stale analizuje czynniki związane z pojazdem, jak masa zestawu, prędkość podróżna i zjazdowa zaprogramowane przez kierowcę, specyfikacja i osiągi samochodu ciężarowego (moc silnika, typ skrzyni biegów, przełożenie całkowite układu napędowego). Ocenia także topografię drogi: odległość do następnego podjazdu lub zjazdu, ich stromość, kolejne przeszkody na drodze. Na drodze szybkiego ruchu lub autostradzie tempomat Scania z funkcją ActivePrediction pozwala zaoszczędzić do 3% paliwa, w porównaniu ze standardowym tempomatem. Najlepsze rezultaty uzyskuje się w terenie pofałdowanym. Na trasie z długimi stromymi podjazdami i zjazdami oszczędności są mniejsze(na długim, stromym zjeździe, gdy pojazd osiągnie zaprogramowaną prędkość zjazdową, włączy się zwalniacz). Im większa masa całkowita pojazdu, tym częściej tempomat zwiększa prędkość przed podjazdami, ale częściej także zmniejszy prędkość przed zjazdami, ponieważ cięższy pojazd szybciej ponownie nabierze prędkości. Jeżeli wzniesienie jest wystarczająco strome, pojazd szybciej osiągnie także zadaną prędkość zjazdową. Mniejsze oszczędności paliwa w pojazdach o mniejszej masie całkowitej wynikają z mniejszej energii kinetycznej pojazdu, ograniczającej skuteczność korekt prędkości.