http://www.transporttm.pl/news/617/18/Nowa-organizacja-zarzadzania-Grupa-Kapitalowa-Wielton

Pojazdy ciężarowe

Nowa organizacja zarządzania Grupą Kapitałową Wielton

13-06-2020
Ostatnie 5 lat to okres dynamicznego wzrostu Grupy Wielton. W jej skład weszły m.in. francuski Fruehauf, brytyjski Lawrence David i niemiecki Langendorf.

Sprzedaż wzrosła niemal 3-krotnie: z 7036 szt. (2015 r.) do 20 824 szt. w ub. roku, przychody prawie 4-krotnie (z 630,3 do 2343,2 mln zł.). Grupa utrzymała 3. pozycję wśród europejskich producentów przyczep i naczep, awansując na 8. pozycję na świecie. Nadszedł czas na zmiany w zarządzaniu.

Skład zarządu Wielton SA rozrósł się z 3 do 7 członków, z 3 z nich utworzono poziom centrali Grupy. Paweł Szataniak, były Przewodniczący Rady Nadzorczej i główny akcjonariusz, objął funkcje Prezesa Zarządu i Chairmana Grupy Kapitałowej, by kierować zespołem nadzoru Grupowego. Mariusz Golec, dotychczasowy Prezes Zarządu, jest Wiceprezesem Zarządu i CEO Grupy, będzie kontynuował rozwój skupiając uwagę na poziomie centralnym. Piotr Kamiński, były członek Rady Nadzorczej Wielton SA, został Wiceprezesem Zarządu i CFO Grupy, będzie odpowiadał za strategię finansową.

Wydzielono także główny zakład produkcyjny w Wieluniu, by docelowo stanowił odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Polska. Na czele oddziału stanie Piotr Kuś, powołany na Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. i Dyrektora Generalnego jednostki. Tomasz Śniatała, który objął stanowisko członka zarządu, jest Dyrektorem Finansowym oddziału. Włodzimierz Masłowski (także teraz członek zarządu) ma funkcję Dyrektora Rynków Wschodnich i Rynku Agro, natomiast Andrzej Mowczan objął stanowisko członka zarządu i Dyrektora Komercyjnego.

Celem zmiany jest zwiększenie efektywności zarządzania, łatwiejsza adaptacja Grupy do zmian rynkowych i skuteczny nadzór nad działalnością spółek i zakładów. „Wprowadzona zmiana jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju organizacji. Międzynarodowy charakter Grupy Wielton oraz ambitne cele wzrostu wymagały dostosowania struktury organizacyjnej do skali biznesu. Zachowujemy sprawdzony federalny charakter naszej Grupy, a jednocześnie ujednolicamy centralny nadzór nad spółkami. Mój udział w zarządzie jest gwarancją skrócenia procesu decyzyjnego na poziomie Grupy, a tym samym większej dynamiki i efektowności zarządczej, tak ważnej w obecnej sytuacji rynkowej, ale przede wszystkim wypracowania korzyści dla wszystkich akcjonariuszy Spółki w postaci wzrostu jej wartości. Swoją rolę widzę w kreowaniu wizji i wytyczaniu kolejnych kierunków rozwoju Grupy Wielton” – powiedział Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Przejrzysta struktura organizacyjna nadzoru osób znających biznes i będących specjalistami w swoich dziedzinach zapewni skuteczność procesów i zaufanie Dyrektorów Generalnych poszczególnych spółek Grupy Wielton. Dzięki temu zostanie usprawniony proces decyzyjny na poziomie spółek. Jednocześnie zachowano autonomiczność spółek zwłaszcza w obszarze produkcji i sprzedaży. Dyrektorzy Generalni pełnią funkcje zarządcze i ponoszą odpowiedzialność za spółki.

W I kwartale Grupa Wielton musiała zmierzyć się ze skutkami pandemii COVID-19 i spadającym popytem. Mimo tych warunków skonsolidowane przychody Grupy wyniosły ponad 472,5 mln zł (spadek o 26 % r/r), co przełożyło się na 17,7 mln zł zysku EBITDA (+58% r/r).