http://www.transporttm.pl/news/589/18/Gazowe-Stralisy-dla-wloskiego-Lidla

Pojazdy ciężarowe

Gazowe Stralisy dla włoskiego Lidla

07-02-2020
Pod koniec stycznia pięć zestawów z ciągnikami Stralis 460 NP rozpoczęło dostawy do sklepów Lidl w północnych Włoszech. Pierwsza taka próba we włoskim sektorze handlu detalicznego i hurtowego jest wynikiem współpracy Lidl z IVECO, LC3 Trasporti oraz Edison Energia.

Pietro Rocchi, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i logistyki w Lidl Italia, podkreślił zobowiązanie spółki do bardziej ekologicznej logistyki: „Naszym celem długofalowym jest stopniowe przechodzenie z transportu wykorzystującego głównie paliwa kopalne na paliwa alternatywne o obniżonej emisji CO2, takie jak biometan i LNG, wykorzystywane już w dużej flocie pojazdów. Działania spółki Lidl na rzecz bardziej zrównoważonej logistyki rozpoczęły się w 2015 r., kiedy wprowadziliśmy pierwsze ciężarówki zasilane LNG. Od tego czasu osiągnęliśmy bardzo pozytywne wyniki: choć stale rozszerzaliśmy działalność i otwieraliśmy średnio 40 nowych punktów sprzedaży rocznie, udało nam się zmniejszyć emisje CO2 o 5,2%, co oznacza uniknięcie emisji 620 tys. ton”.

Wynik ten był możliwy dzięki technologii opracowanej przez IVECO. Pojazdy zasilane gazem ziemnym są jedyną dostępną alternatywą zapewniającą zrównoważony transport. Biometan umożliwia niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. Nadal pozostaje wiele do zrobienia w kontekście produkcji biometanu, magazynowania, skraplania i rozpowszechnionych systemów dystrybucji, jednak LC3 potwierdziła swoje zaangażowanie w to paliwo.

Edison Energia dostarcza metan do ponad 200 stacji paliw we Włoszech. Spółka angażuje się w tworzenie łańcucha logistycznego integrującego LNG na potrzeby transportu ciężarowego i morskiego. Pełna gama usług obejmuje energię elektryczną, metan i biometan, LNG, a wkrótce BioLNG.

Pięć Stralisów zasilanych biometanem będzie obsługiwać dostawy wokół centrum logistycznego w Somaglii, jednej z 10 platform logistycznych Lidl Italia. Spółka ma ponad 650 punktów sprzedaży we Włoszech.