http://www.transporttm.pl/news/584/17/Solaris-i-Politechnika-Poznanska-pracuja-nad-wsparciem-kierowcow

Autobusy

Solaris i Politechnika Poznańska pracują nad wsparciem kierowców

22-01-2020
Solaris w konsorcjum z Politechniką Poznańską rozwija zaawansowany układ wsparcia kierowców autobusów. Przed Stadionem Miejskim w Poznaniu przeprowadzono testy, dzięki którym autobus elektryczny będzie pomagał precyzyjnie ustawić go pod stacją ładowania.

System, nad którym wspólnie pracują inżynierowie Solarisa i poznańskiej Politechniki, ułatwi kierowcy wykonywanie prostych i złożonych manewrów, wesprze też precyzyjne czynności, np. dokowanie pantografu do stacji ładowania, co może nastręczać niemałych trudności zwłaszcza w przypadku pojazdów przegubowych Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów i kierowców w ruchu miejskim, ponadto usprawni manewry na terenie zajezdni. Zapewni także optymalne zużycie energii.

W ostatnich tygodniach w ramach projektu o akronimie ADAS (Advanced Driver Assistance System -Zaawansowane Systemy Wspomagania kierowcy) przeprowadzono testy, które pozwoliły zoptymalizować system w autobusie Solaris. Biuro Rozwoju Solarisa zaprojektowało i zamontowało mobilny maszt ładowarki pantografowej, który umieszczono na placu przed Stadionem Miejskim w Poznaniu. Solaris dostarczyła także autobus z zainstalowanym systemem zaprojektowanym i dostarczonym przez Politechnikę Poznańską. Dzięki niemu autobus rozpoznaje maszt ładowarki i będzie mógł precyzyjnie wskazać prowadzącemu, jak zadokować pantograf pod stację ładowania. Dzięki oprogramowaniu, nad którym pracuje konsorcjum, pojazd będzie jednocześnie dokonywać samolokalizacji i tworzyć mapę otoczenia, by wykrywać innych uczestników ruchu drogowego. System jest oparty o sieć neuronową, dzięki czemu potrafi rozpoznawać zadane mu obiekty w różnych warunkach  atmosferycznych. Dane przesyłane z czujników ADAS zostaną przeanalizowane, by jak najlepiej wykorzystać i dostroić działanie oprogramowania. Testy pozwolą również sprawdzić działanie algorytmów podczas dokowania pojazdu pod stację i zoptymalizować ich wartości. „Od wielu lat Politechnika Poznańska jest dla nas partnerem w rozwoju technologii napędowej i różnych systemów wchodzących w skład wyposażenia naszych autobusów. Dzięki ścisłej współpracy jesteśmy w stanie oferować klientom lepsze, bardziej nowoczesne rozwiązania, przydatne w codziennej eksploatacji pojazdów. Ten projekt znacznie ułatwi codzienną pracę kierowcy autobusu i umożliwi mu precyzyjne, a przede wszystkich bezpieczne manewrowanie” – mówi Michał Pikuła, Dyrektor Działu Rozwoju Autobusów w Solaris Bus & Coach S.A. Testowany system jest przeznaczony docelowo do pojazdów elektrycznych.

Projekt „Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych” jest dofinansowany w ramach Działania 4.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR (POIR.04.01.02-00-0081/17).