http://www.transporttm.pl/news/568/20/Certyfikat-Oponiarski-PZPO

Warsztat i opony

Certyfikat Oponiarski PZPO

17-10-2019

Wiosną Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego informował o inicjatywie certyfikowania serwisów oponowych przy współpracy z TÜV SÜD jako jednostką audytową. Autorytet obu instytucji dobrze zadziałał: jest już kilkadziesiąt warsztatów wulkanizacyjnych oznaczonych logo akcji.Pomysł na to przedsięwzięcie to wynik obserwacji polskiego rynku, na którym działa niemal 12 tys. serwisów zajmujących się oponami. Ta ilość ma niewiele wspólnego z jakością usług, o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa jazdy. Dane ze znacznie dojrzalszego rynku niemieckiego wskazują, że ok. 20% wypadków drogowych można powiązać z oponami. Skąd można mieć pewność, że warsztat oponiarski zna swoją robotę?

PZPO wspólnie z TÜV SÜD i partnerami programu (producentami opon, sieciami serwisowymi i ekspertami) ustawił poprzeczkę wysoko, choć na 3 poziomach trudności: dla warsztatów dobrych, bardzo dobrych i wzorowych. Serwisy są sprawdzane wg odpowiednio 70, 100 i 140 kryteriów, jest to więc sito gęste i bezlitosne, ale te punkty są znane przed audytem i można się do nich przygotować, wybierając, od którego szczebla chce się zacząć. To, że niektórzy chętni, zgłosiwszy się na stronie www.certyfikatoponiarski.pl, nie zrobili tego, wynikało zapewne z przekonania, że po tylu latach w zawodzie przejdą audyt z marszu. Nic z tego! Kryteria zostały opracowane przez najlepszych fachowców, na spotkaniu poświęconemu pierwszym sukcesom programu podstawowe błędy przy montażu/demontażu koła pokazywał Ryszard Marcinkowski, z którym nikt w branży nawet nie próbuje dyskutować. Czynności przy kole stanowią podstawę oceny serwisu, ponieważ już po pierwszych krokach można się zorientować w poziomie wiedzy mechaników.

Dotychczas przeprowadzone procedury audytowe wykazują, że nie jest z tym najlepiej. Główne powody to brak odpowiednio częstych szkoleń przy dużych fluktuacjach zespołu, powiększanego w szczycie pracy o osoby nie znające zasad obsługi nowoczesnych maszyn. Na to nakładają się pośpiech i presja cenowa, skłaniające do omijania niektórych czynności, np. czyszczenia koła przed założeniem opony i oszczędzania na pastach monterskich.

Audyty PZPO/ TÜV SÜD są udzielane na 2 lata, ale w tym czasie następuje weryfikacja i wizyta „tajemniczego klienta”. Mapę z serwisami, za których jakość ręczy PZPO, można znaleźć na stronie certyfikatoponiarski.pl. Certyfikowany serwis jest oznaczony dużą tablicą z logo certyfikatu i wskazaniem poziomu obsługi oraz segmentu (samochody osobowe, ciężarowe lub maszyny rolnicze), a także naklejką na wejściu.

Jak pokazywał Ryszard Marcinkiewicz, niewyszkolony lub ponaglany przez szefa mechanik może uszkodzić oponę już w pierwszym ruchu na montażownicy. Jeśli zbijak uderzy za daleko od stopki, zniszczy ścianę boczną. Tego nie widać, ale szybko będzie słychać.