http://www.transporttm.pl/news/525/20/Resurs-podnosnika-warsztatowego

Warsztat i opony

Resurs podnośnika warsztatowego

21-05-2019

W myśl nowych przepisów unijnych bezpieczny okres użytkowania podnośnika warsztatowego określono na 22 tys. cykli. Przyjmując średnio 8 cykli dziennie, daje to 10 lat pracy podnośnika w serwisie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca br.Koniec ub. roku przyniósł rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie eksploatacji, modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego (UTB). Zalicza się do nich podnośniki samochodowe wykorzystywane w warsztatach i stacjach diagnostycznych. Wprowadzono m.in. zmiany w zakresie kwalifikacji osób obsługujących UTB i zasad prowadzenia tzw. książek konserwacji. „Zmienione przepisy wymagają np. odnotowania przeprowadzenia pomiarów elektrycznych urządzenia. Istnieje również możliwość prowadzenia dziennika konserwacji w wersji elektronicznej, do czego gorąco wszystkich zachęcam” – komentuje dyspozytor Serwisu WSOP Wojciech Piechaczek.

Chcąc zahamować napływ do Polski używanych i wyeksploatowanych podnośników z zagranicy, niejednokrotnie wycofanych z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny, ustawodawca wprowadził również pojęcie resursu. Jest to bezpieczny okres eksploatacji podnośnika określony liczbą cykli pracy (jeden cykl to podniesienie i opuszczenie pojazdu), uwzględniając rzeczywiste warunki użytkowania. Niektórzy producenci podają takie dane w instrukcji eksploatacji. Jeśli nie wiadomo, ile cykli przepracował dany podnośnik lub nie jest znana faktyczna historia urządzenia, można to oszacować. Zgodnie z normą europejską EN1493 przewidywana trwałość podnośnika jest ustalona na 22 tys. cykli. Przyjmując średnio 8 cykli dziennie, daje to około 10 lat. Znając datę produkcji możemy określić resurs podnośnika.

Po tym okresie urządzenie może być nadal eksploatowane, jednak jest wymagany jego generalny przegląd z badaniem elementów konstrukcyjnych włącznie. Użytkownik podnośnika będzie także zobligowany ustawą do prowadzenia dodatkowego dziennika resursu, który może być wymagany przez inspektora UDT podczas rocznego badania kontrolnego, oraz do odtworzenia resursu dla już eksploatowanego urządzenia.

Przegląd generalny podnośnika będzie obejmować m.in. diagnostykę mikropęknięć materiału, podobnie jak w suwnicach czy dźwigach. Na wykonanie tego badania właściciel 10-letniego (i starszego) podnośnika ma 12 miesięcy od upływu terminu rocznego badania UDT. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 czerwca 2019 r.