http://www.transporttm.pl/news/519/18/Grupa-Wielton-blizej-strategicznych-celow

Pojazdy ciężarowe

Grupa Wielton bliżej strategicznych celów

25-04-2019

Przychody Grupy Wielton w 2018 r. wyniosły 2,07 mld zł. W IV kwartale skonsolidowano wyniki spółki Lawrence David, co istotnie wpłynęło na wolumen sprzedaży Grupy, który na koniec 2018 r. sięgnął 18 396 produktów.„Wyniki, które odnotowaliśmy po włączeniu w nasze struktury Lawrence David, jeszcze wyraźniej przybliżają nas do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017-2020. To już 4. tak znacząca akwizycja Grupy Wielton. Warto zauważyć, że rośniemy nie tylko dzięki przejęciom, ale także za sprawą intensywnego rozwoju organicznego. W 2018 r. zakończyliśmy kilka strategicznych projektów inwestycyjnych, które w fazie przejściowej mogą mieć wpływ na nieznaczne obniżenie efektywności operacyjnej zakładu produkcyjnego w Wieluniu. W dalszej perspektywie jednak staną się istotnym motorem napędowym do budowania wyższego poziomu marżowości w Grupie” - zauważa Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Na końcowy wynik 2018 r. składa się sprzedaż marek Wielton, Fruehauf, Viberti, Cardi, Langendorf i przejętej we wrześniu ub.r. Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, jest wyższy o 21,8%, z czego aż 13 537 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. W Polsce Grupa Wielton sprzedała w ub. roku 4859 produktów (+7,1%). Przychody z działalności na rynku krajowym osiągnęły 461,1 mln zł i były wyższe o blisko 10%. Tym samym spółka wypracowała 15,5% udział w rynku krajowym, którego wielkość wyniosła 26 120 zarejestrowanych w tym czasie pojazdów (wzrost o 9,6%). We Francji łączna sprzedaż wyniosła 5352 produktów, co oznacza wzrost o 6,6%. Bardzo dobre wyniki uzyskano w Rosji i Niemczech, gdzie Grupa wypracowała wzrost sprzedaży odpowiednio o 12,2% i 7,2%. Spółka Lawrence David zajmuje na rynku brytyjskim 2. pozycję z udziałem ok. 10,3%.

W ostatnim roku Grupa Wielton koncentrowała się także na rozwoju organicznym i zwiększeniu mocy produkcyjnych. Oddano do użytku zautomatyzowaną linię do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy. Rozpoczęto budowę lakierni zastępczej, a jednocześnie uruchomiono prace nad realizacją inwestycji docelowej. Uruchomiono także prace nad nowoczesną technologią gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów stalowych naczep i przyczep. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem NCBiR w kwocie 13 mln zł, całkowita wartość jest szacowana na 29 mln zł. Grupa Wielton otrzymała także zgodę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji na jej terenie. Równocześnie trwają prace nad budową fabryki naczep chłodniczych, która ma ruszyć w 2020 r.

W 2018 r. oferta Grupy Wielton została poszerzona o kilka nowości. Wśród nich są bezsłupkowe naczepy kurtynowe i zabudowy z segmentu „last mile”, a także nowa rodzina naczep Curtain Master oraz wywrotka z linii Strong Master w nowej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji. W tym roku w całej Grupie wdrożono nowoczesne narzędzia zarządzania wspomagające realizację strategii i procesów konsolidacyjnych. Do kluczowych należą m.in. system zarządzania przez cele, mianowanie zespołów interdyscyplinarnych składających się z przedstawicieli wszystkich spółek i uruchomienie projektów międzynarodowych. Dokonane zmiany usprawniły realizację strategii i wpłynęły na poprawę wydajności. W 2019 r. Wielton będzie kontynuować prace w obszarze doskonałości operacyjnej. Ten rok jest dla Spółki ważny także w zakresie rozwoju struktur międzynarodowych. Część z tych zmian została już wprowadzona lub znajduje się w fazie wdrożenia. Przykładem jest rozszerzenie składu władz spółki: z dniem 18 marca do Zarządu Wielton S.A. został powołany Piotr Bogaczyński, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu i stanowisko Dyrektora Zarządzającego zakładem produkcyjnym w Wieluniu.

Z punktu widzenia wolumenów produkcyjnych ważną nowością jest nowa naczepa kurtynowa Curtain Master z ramą zabezpieczaną przeciw korozji metodą KTL.