http://www.transporttm.pl/news/413/18/W-maju-wszystkie-drogi-poprowadza-do-Kielc

Pojazdy ciężarowe

W maju wszystkie drogi poprowadzą do Kielc

25-04-2018

Od 8 do 10 maja w Targach Kielce odbędą się XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada- Polska wraz z towarzyszącymi Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZ-BUD i Międzynarodowymi Targami Transportu Drogowego - Pojazdy Użytkowe ROTRA. Zeszłoroczna impreza zgromadziła 418 firm z 20 krajów świata, zajęła ponad 30 tys. m2, odwiedziło ją przeszło 14 tys. zwiedzających.Targi od przeszło 20 lat stanowią przegląd najnowszych osiągnięć branży budowlanej. Oprócz szerokiej gamy maszyn do budowy i utrzymania dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych, na stoiskach pojawiają się nowości technologiczne dedykowane branży. O wadze i prestiżu kieleckiej wystawy świadczy obecność znanych osobistości. Patronat honorowy nad targami objęło Ministerstwo Infrastruktury, Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Główny Inspektor Pracy. Merytorycznie targi wpierają najważniejsze jednostki badawcze i stowarzyszenia: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy.

W targach co roku udział biorą branżowi specjaliści, których wsparcie owocuje bogatą ofertą wydarzeń towarzyszących. Na uwagę zasługuje konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”. Wzorem ubiegłych lat, organizowana przez IBDiM konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie opinii i wniosków związanych z diagnozowaniem wszelkich typów nawierzchni i różnymi metodami ich napraw. Organizator, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zachęca do udziału w panelach dedykowanych zagadnieniom z zakresu: oceny stanu technicznego nawierzchni, zastosowania badań nieniszczących w diagnostyce nawierzchni, oceny nośności nawierzchni, nieniszczących metod rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych. Podczas spotkania zostaną poruszone również zagadnienia z obszaru metodologii napraw nawierzchni drogowych: projektowania wzmocnień nawierzchni, technologii remontów i przebudów, recyklingu nawierzchni, wzmocnienia nawierzchni siatkami, specyfiki remontów miejskich i pozamiejskich oraz poprawy właściwości powierzchniowych. Poruszone zostaną także aspekty społeczno-środowiskowe.

Zapraszamy również do udziału w Konferencji „Infrastruktura drogowo-kolejowa. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość” organizowanej przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach, która odbędzie się 9 maja. W ramach wystawy, odbędzie się również seminarium „Bezpieczeństwo techniczne maszyn budowlanych i pojazdów” organizowane przez Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych. Jak co roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Targi Kielce zapraszają na „Salon Kruszyw”. Jest to przedsięwzięcie, które znajdziemy w programie targów Autostrada i Maszbud od 2012 r. Inicjatywa ma na celu integrację firm z szeroko pojętej branży pozyskania, przeróbki, transportu i wykorzystania kruszyw prezentujących się na targach w Kielcach, a także osób i firm nie uczestniczących w targach.

Podczas targów odbędą się pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego na terenie zewnętrznym. Dla operatorów, jak co roku, zostanie zorganizowany Konkurs Operatorów Maszyn Budowlanych BIG BAU MASTER. Podobnie jak w roku ubiegłym, nie zabraknie „Żywego Serwisu” Przeglądu Oponiarskiego. Na stoisku redakcji odbędą się pokazy m.in. wymiany opon w dużych samochodach ciężarowych, czy maszynach budowalnych typu ORT. Pokazy będą odbywać się przez 3 dni targów budownictwa drogowego, podczas których zwiedzający będą mogli zasięgnąć rady ekspertów.

Targom Autostrada – Polska towarzyszą Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA. Zapraszamy do Targów Kielce od 8 do 10 maja. Szczegóły wydarzenia i lista wystawców są na stronie www.autostrada-polska.pl. Zachęcamy do udziału.