http://www.transporttm.pl/news/412/18/II-Konferencja-Homologacyjna

Pojazdy ciężarowe

II Konferencja Homologacyjna

17-04-2018
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY S.A. zaprasza do udziału w II. Konferencji Homologacyjnej

II. KONFERENCJA HOMOLOGACYJNA ORGANIZOWANA PRZEZ

IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY S.A.

 

10 -11.05.2018

Dzień1

14:30-14:45

Otwarcie konferencji

14:45-15:30

Podstawowe informacje o homologacji (jak szukać wymagań homologacyjnych, co to są homologacje cząstkowe, znaczenie dokumentacji homologacyjnej...)

15:45-16:30

Zgodność produkcji z homologacją (dlaczego jest to ważne, jak w praktyce sprawdzać zgodność z homologacją, propozycje formularzy...)

16:45-17:30

Planowane zmiany w przepisach homologacyjnych – ogólnie (przegląd poszczególnych regulaminów cząstkowych, elektroniczne CoC, VECTO, COMPAS, AVAS...)

17:45-18:30

Dyskusja, pytania z sali (np. dot. interpretacji przepisów)

 

Dzień 2 (częściowo w dwóch grupach tematycznych)

 

 

Grupa A: Pojazdy osobowe:
- skompletowane kat. M1 (kampery, ambulanse)
- skompletowane kat. M2, M3
- kompletne kat. M3

Grupa B: Pojazdy ciężarowe i inne:
- skompletowane kat. N1, N2, N3
- naczepy i przyczepy drogowe kat. O1, O2, O3, O4

- przyczepy i maszyny rolnicze kat. R, S

- ciągniki kat. T (w tym też ciężkie quady)

- pojazdy lekkie kat. L (motocykle, quady)

09:15-10:30

Wpływ homologacji na konstrukcję (jakie aspekty konstrukcji są pokryte wymaganiami homologacyjnymi)

Wpływ homologacji na konstrukcję (jakie aspekty konstrukcji są pokryte wymaganiami homologacyjnymi) (na przykł. kat. N3)

10:45-11:30

Różne sposoby wykazania zgodności
z Reg. 66 (wytrzymałość konstr.)

Ciekawe aspekty badania hamulców w przyczepach drogowych i rolniczych

11:45-12:15

Nowe ciekawe przypadki dyskutowane na spotkaniach jednostek homolog. TAAM

Nowe ciekawe przypadki dyskutowane na spotkaniach jednostek homolog. TAAM

12:15-12:45

Dyskusja, pytania z sali (np. dotyczące interpretacji przepisów)

Dyskusja, pytania z sali (np. dotyczące interpretacji przepisów)

13:00-14:00

WLTP (nowe wymagania dot. emisji spalin) w drugim etapie produkcji

14:00-14:15

Zakończenie konferencji, wręcznie dyplomów

Miejsce konferencji:

RANCHO POD BOCIANEM

Nadarzyńska 15, Przypki
05-555 Tarczyn
tel. +48 22 2050752
www.ranchopodbocianem.pl

 

Organizator:

Applus IDIADA Group

ul. Rubiez 46/C3/2, 61-612 Poznan, Poland
Facebook:http://www.facebook.com/Applusidiada