http://www.transporttm.pl/news/407/18/Rekordowe-wyniki-Grupy-Wielton

Pojazdy ciężarowe

Rekordowe wyniki Grupy Wielton

03-04-2018

Ubiegły rok dobrze się zapowiadał i tak też skończył dla Grupy Wielton. Osiągnięto rekordowe przychody blisko 1,6 mld zł, wyższe o ponad 1/3 w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec 2017 r. był o 10 mln zł wyższy niż przed rokiem, wyniósł 116,1 mln zł przy rentowności 7,3%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2017 r. o 40%, do 77,3 mln zł.Grupa odnotowała także wzrost sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach i umocniła pozycję, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf i zwiększając do 100% udziały we francuskiej Fruehauf SAS. Pełne przejęcie Fruehauf to ważne ogniwo w strategii wzrostu na lata 2017-2020. Zgodnie z jej założeniami Grupa Wielton planuje zwiększenie sprzedaży w latach 2016-2020 z 12,9 do 25 tys. szt. rocznie i podwojenie rocznych przychodów ze sprzedaży do 2,4 mld zł, przy wysokim poziomie rentowności 8% EBITDA. Wymaga to większej obecności na kluczowych rynkach zagranicznych, a do takich z pewnością należy francuski, 2. w Europie.

Nabycie 34,69% udziałów w spółce Fruehauf SAS oznacza zakończenie procesu akwizycji francuskiego producenta naczep i przyczep. Łączna kwota tej transakcji to 11 mln euro; wcześniej, w wyniku umowy z maja 2015 r. Wielton przejął większościowy pakiet akcji od akcjonariusza finansowego i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Całkowita integracja umożliwi pełne wykorzystanie efektu skali, nad czym czuwa nowy prezes zarządu Fruehauf SAS Richard Rihouet. Zastąpił na tym stanowisku Francisa Doblin, który zarządzał spółką przez 13 lat z pozycji jej udziałowca. Nowy prezes jest postacią o tyle obiecującą, że przechodzi na stanowisko we Francji z Polski, przez ostatnie kilkanaście lat sprawował tu kierownicze stanowiska w dużych firmach sektora chemicznego, zna oba języki i obie mentalności.

„Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy, było systematyczne umacnianie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście przychodów z eksportu, który w 2017 r. był o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy 3. pozycję, redukując dystans do liderów” – skomentował Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

„Rok 2017 był dla Grupy Wielton bardzo udany. Ogłosiliśmy strategię rozwoju na lata 2017-2020, nabyliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf i sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiej spółki Fruehauf SAS. Jednocześnie wdrożyliśmy procesy konsolidacyjne i integracyjne, a równolegle zrealizowaliśmy wiele inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Przy tak dużej dynamice nieodzowne są zmiany funkcjonalne. Dlatego w 2017 r. rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego modelu zarządzania w całej organizacji, który istotnie przyspieszy integracje wszystkich spółek w Grupie” – podsumowuje prezes Mariusz Golec

Sprzedaż Grupy Wielton w 2017 r. wyniosła łącznie 15 109 naczep i przyczep oraz produktów dla rolnictwa. Ten wynik obejmuje marki Wielton, Viberti, Fruehauf, a także sprzedaż spółki Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ub.r. W porównaniu z analogicznym okresem w ub. roku, kiedy sprzedano 12 859 szt., skumulowany wynik za 2017 r. jest wyższy o 17,5%. Blisko 70% (10 574 szt.) to sprzedaż za granicą. Rekordowe przychody Grupa odnotowała na wszystkich rynkach. We Francji, na rynku rosnącym o 7,2% sprzedaż Fruehauf SAS wyniosła 5020 szt. i była wyższa o 5,8%. Firma jest nr 1 tamtejszego rynku z udziałem ok. 20%, a taką pozycję uzyskała głównie dzięki pojazdom kurtynowym i furgonowym, z minimalnym udziałem wywrotek. Wejście w segment budowlany to główny cel dla nowego kierownictwa. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16 142 pojazdów (wzrost o 8,8%), należąca do Grupy spółka Viberti zanotowała wzrost sprzedaży o 34,2%, do 882 sztuk, a jej przychody wyniosły 85 mln zł (wzrost o 24,1%). Popyt jest od kilku lat stymulowany przez rządowe dopłaty do wymiany taboru przez mniejszych przewoźników.

Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów. Łącznie było ich 1758 sztuk (wzrost o 141,2%), w tym ok. 900 wywrotek na podwoziach Scania i Volvo. Przychody wzrosły do 155 mln zł (+138,5%), zyski na razie są mniej spektakularne ze względu na koszty transportu oraz słaby i zmienny kurs rubla. Ale kontakt z rynkiem jest utrzymany i można liczyć na korzyści z jego odbicia, chociaż władze rosyjskie chronią lokalnych producentów i od 1 kwietnia br. obciążają importerów opłatą utylizacyjną, zwiększającą cenę naczepy o ok. 1200 euro. Na skutek tego sprzedaż w następnych kwartałach może zmaleć, by poprawić się dopiero pod koniec roku.

W IV kwartale skonsolidowano także sprzedaż Wielton GmbH i Langendorf, łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 602 produktów. Całkowita sprzedaż Langendorfa przekroczyła 1 tys. szt., większość stanowią specjalistyczne pojazdy niskopodłogowe do przewozu płaskich elementów o dużej wysokości, głównie prefabrykatów betonowych i tafli szkła. Cały rynek europejski jest podzielony między 2 producentów takich Innenladerów, Langendorf ma tu mocną pozycję, a nowy właściciel zamierza znaleźć jeszcze inne zastosowania dla jego naczep, np. przewóz elementów domów do szybkiego montażu.

W 2017 r. Grupa Wielton zakończyła wiele inwestycji, których celem było zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwój oferty. Dzięki silnej pozycji finansowej, popartej środkami z działalności operacyjnej, były one finansowane głównie z zasobów własnych. Inwestycje zrealizowane w 2017 r. to m.in. linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia. Są one obecnie w fazie testów. Inwestycje Grupy Wielton koncentrują się na zwiększeniu mocy produkcyjnych i przełożą się na podniesienie efektywności, co ułatwi spółce wykorzystanie rosnącego popytu. W I kwartale br. oddano do użytku linię nr 4 do spawania skrzyń wywrotek half pipe w nowo wybudowanej hali spawalni, a w kolejnym kwartale zostaną uruchomione 2 zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

Projektami skierowanymi do klientów były wypracowanie architektury marek i działania w zakresie corporate identity, zdefiniowanie i wdrożenie ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta, a także rozbudowa sieci punktów serwisowych na terenie całej Europy. Dzięki podpisanym w ub. roku umowom jest ich obecnie ok. 600. Zintegrowano również systemy jakościowe w Grupie i rozpoczęto prace nad uruchomieniem struktur i procesów handlu naczepami używanymi, które także są już zakończone, organizacja jest przygotowana do przyjmowania pojazdów w odkupie i finansowania ich powrotu do przewoźników. Równolegle z inwestycjami, mającymi na celu podniesienie efektywności operacyjnej Grupy, zrealizowano także wiele projektów badawczo-rozwojowych.

W sierpniu spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę dotyczącą dofinansowania projektu uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r., wyniesie 20 mln zł, z czego 44% sfinansuje NCBiR.

Po stronie trudności są rosnące koszty materiałów, z kilkakrotnymi podwyżkami cen stali i aluminium w ciągu roku, oraz rosnąca presja na wzrost wynagrodzeń. Zarząd stara się przerzucić ciężar tych pierwszych na klientów, ostrożnie podwyższając ceny naczep, i jednocześnie zadowolić pracowników. Utrzymanie, a może nawet zwiększenie ich wydajności umożliwiłoby większą integrację produkcji z korzyścią dla kosztów, przyczyniając się także do skrócenia czasu dostawy. Ponad 18 tys. zamówień po 2017 r. daje pewien komfort, ale oznacza także wydłużenie czasu realizacji zamówień powyżej 6 tygodni, akceptowanych na polskim rynku. Co ciekawe, we Francji takie wyprzedzenie wynosi nawet ponad pół roku. Ale teraz nie można zmieścić się nawet w tak komfortowo długim okresie.