http://www.transporttm.pl/news/345/18/Wielton-miedzynarodowym-czempionem

Pojazdy ciężarowe

Wielton międzynarodowym czempionem

02-01-2018

Podczas gali 6. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” 5 grudnia ub.r. Wielton S.A. została ogłoszona zwycięzcą w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”. Organizatorami konkursu są firma doradcza PwC i dziennik „Puls Biznesu”. Nagroda jest kolejnym potwierdzeniem sukcesów firmy na międzynarodowych rynkach.Jak wynika z danych GUS, w 2016 r. eksport towarów z Polski wzrósł o 2,9% i wyniósł 184,8 mld EUR. Wraz ze wzrostem eksportu produktów i usług polskich firm, rośnie ich siła i znaczenie na międzynarodowych rynkach. Obrazuje to również rosnąca wartość eksportu Wielton S.A., która w 2015 r. wyniosła 284,6 mln PLN, podczas gdy rok później już 764 mln PLN. „W 2016 r. 63,5% sprzedaży realizowaliśmy poza Polską, a nasze produkty obecnie sprzedajemy w 35 krajach, m.in. w Rosji, Niemczech oraz we Włoszech i Francji. Chcemy utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu i zgodnie ze Strategią Rozwoju 2020 dla Grupy Wielton planujemy osiągnięcie tego celu m.in. dzięki dalszym akwizycjom. Patrzymy na całą Europę. Widzimy duży potencjał m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a także krajach regionu CEE” - mówi Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Grupa Wielton należy obecnie do grona 3 największych producentów w swojej branży w Europie, a także 10. największych firm z tego sektora na świecie. Ważnym aspektem strategii Grupy Wielton jest umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych dzięki regularnym akwizycjom. W maju 2017 r. firma przejęła niemiecką spółkę Langendorf, wzbogacając tym samym portfolio marek i poszerzając ofertę. Obecnie Grupa ma 3 centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech i we Francji, montownie we Włoszech i Rosji, a także spółki zależne w Rosji, na Białorusi, Ukrainie oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej. „Ekspansja zagraniczna to bardzo ważny element rozwoju Grupy Wielton. Uważnie analizujemy możliwość wejścia na nowe rynki. O wyborze lokalizacji, w których obecnie działamy zadecydował przede wszystkim ich duży potencjał sprzedażowy, a także klimat inwestycyjny sprzyjający umacnianiu pozycji rynkowej Grupy” – podsumowuje Mariusz Golec.

Do tegorocznej edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” zgłosiło się ponad 90 przedsiębiorstw. Były to zarówno firmy usługowe, jak i produkcyjne, przedstawiciele przemysłu ciężkiego, branży FMCG czy IT. Nagrody przyznano w 5 kategoriach. Organizatorami konkursu są firma doradcza PwC i dziennik „Puls Biznesu”. Partnerem strategicznym jest PKO Bank Polski, partnerem KUKE, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju i Minister Spraw Zagranicznych.

Wyróżnienie w konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” nie jest jedyną nagrodą zdobytą w ostatnim czasie przez Wielton. Wcześniej firma uzyskała tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii „Perły Duże” w konkursie organizowanym przez redakcję magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nagroda dla Wielton S.A. została przyznana za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.