http://www.transporttm.pl/news/33/18/Pierwsze-dostawy-hybrydowych-Renault-Premium

Pojazdy ciężarowe

Pierwsze dostawy hybrydowych Renault Premium

04-10-2011
Znaczącym sukcesem hybrydowych technologii napędu ciężarówek jest dostawa pierwszych Renault Premium Distribution Hybrys Tech dla firmy Norbert Dentressangle.

Ze względu na miarę klienta, kluczyki do nich przekazał sam Stefano Chmielewski, Prezes Renault Trucks. Przyszłego użytkownika reprezentował na uroczystości w Lyonie Francois Bertreau, Prezes Zarządu Grupy Norbert Dentressangle. Choć Grupa jest wieloletnim odbiorcą pojazdów Renault i mado nich zaufanie, pierwsze hybrydowe Renault Premium Distribution Hybrys Tech 4x2 o mocy 310 KM i ładowności 19 t posłużą do testowania napędów alternatywnych w rzeczywistych warunkach miejskiego i podmiejskiego transportu dystrybucyjnego w Lyonie i Paryżu. Grupa Carrefour, która będzie eksploatowała pierwszy pojazd w rejonie paryskim, ma nadzieję, że z jego pomocą ograniczy wpływ swojej sieci logistycznej na środowisko. Dzięki połączeniu silnika cieplnego z elektrycznym pojazdy hybrydowe powinny zużywać znacznie mniej paliwa (o około 20%) i być cichsze niż analogiczne wyłącznie z silnikiem spalinowym. W zakresie prędkości od 0 do 20 km/h są napędzane wyłącznie silnikiem elektrycznym. Renault Trucks od kilku lat przygotowuje się do szerszego wykorzystania energii alternatywnych i obecnie proponuje klientom szeroką ofertę pojazdów Clean Tech: elektrycznych, hybrydowych lub CNG. Stefano Chmielewski(wcześniej sceptycznie nastawiony do hybryd!) tak skomentował pierwszy odbiór hybrydowych Premium: „Transport drogowy przeżywa rewolucję. Renault Trucks w pełni w niej uczestniczy. Nie tylko oferując klientom pojazdy z napędem wysokoprężnym o małym zużyciu paliwa, ale także proponując od kilku lat pojazdy k o r z y s t a j ą c e z alternatywnych energii. Po 2 latach testów u klientów w warunkach rzeczywistych, Renault Trucks opanował już tę technologię. Dostawa 2 pojazdów opartych na technologii hybrydowej dla takiego klienta, jak Norbert Dentressangle dowodzi, że różni gracze w sektorze transportu drogowego wspólnie przyczyniają się do postępu w dziedzinie transportu towarów trwałego użytku”. Francois Bertreau stwierdził: „Dostawa pierwszego pojazdu hybrydowego Renault Trucks dla Grupy Norbert Dentressangle jest wynikiem owocnej współpracy z Renault Trucks od ponad 30 lat i ponownie potwierdza nasze zaangażowanie w sferze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nasze ambitne działania na rzecz ochrony środowiska, jakie prowadzimy od 2003 r., sformułowane w ramach partnerstwa z agencją ADEME odnowionego w grudniu 2009 r., już obecnie pozwoliły nam zanotować znaczny postęp. Z parkiem, którego 85% pojazdów spełnia wymagania norm Euro IV i Euro V, eksploatujemy obecnie najczystszą i najnowocześniejszą flotę w Europie z punktu widzenia naszych klientów, dla których celem jest także zmniejszenie wskaźnika węglowego”.