http://www.transporttm.pl/news/321/18/Grupa-Jost-kupi-500-Stralisow-NP

Pojazdy ciężarowe

Grupa Jost kupi 500 Stralisów NP

06-11-2017

IVECO zawarła największą jak dotąd umowę na dostawę 500 ciężarówek Stralis Natural Power dla Grupy Jost. Stralisy będą zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG, uznawanym obecnie za jedyną alternatywę dla oleju napędowego.Grupa Jost jest rodzinnym przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 2,8 tys. pracowników, ma przedstawicielstwa w 10 krajach Europy i Afryki Północnej. Oferuje przewozy ładunków drobnicowych i masowych, w tym suchych i w temperaturze kontrolowanej, a także niebezpiecznych i odpadów. Grupa Jost jest również międzynarodowym partnerem w transporcie intermodalnym, frachcie morskim i powietrznym oraz logistyce magazynowej, dysponując 300 tys. m2 powierzchni w połączonych magazynach. Roland Jost, właściciel Grupy, skomentował zawartą umowę: „To ważny punkt zwrotny w naszej działalności, ponieważ rozpoczynamy strategiczny proces rezygnacji z uzależnienia od oleju napędowego na rzecz zielonej logistyki. Oczekują tego nasi klienci, którzy domagają się bardziej zrównoważonego transportu. Mamy doskonałe doświadczenia z eksploatacji samochodów Stralis Euro V EEV z silnikami Diesla i nawiązaliśmy solidne relacje z firmą IVECO, która dysponuje bardzo sprawną siecią serwisową w całej Belgii. Fakt ten był jedną z głównych przesłanek dla naszej decyzji dotyczącej kolejnego kroku w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyboru pojazdów IVECO Stralis NP jako najlepszego rozwiązania. Jesteśmy dumni, że jako jedni z pierwszych będziemy korzystać z tej nowej technologii, a naszym celem na najbliższe 3 lata jest wymiana 35% naszej floty na pojazdy zasilane LNG. Nasza Grupa wspiera ten zamiar także przez inwestycję we własną infrastrukturę tankowania LNG. Planujemy otworzyć 3 takie stacje w naszych największych centrach operacyjnych w Belgii”.

Pierre Lahutte, prezes IVECO, wyjaśnia: „Gaz oferuje największe możliwości, jeśli chodzi o zastąpienie oleju napędowego na rynku pojazdów użytkowych. To już nie jest paliwo przyszłości, ale dnia dzisiejszego. Potwierdza to decyzja użytkownika jednego z największych parków pojazdów w Europie, który wybrał Stralisa NP napędzanego LNG jako główny model w programie wymiany floty. Grupa Jost ma precyzyjnie określone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i uznaje korzyści, jakie może jej przynieść wykorzystanie naszego zaawansowanego doświadczenia w segmencie pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Bardzo cieszymy się ze zwiększenia naszego udziału we flocie tej firmy oraz z faktu, że będzie ona użytkować Stralisy NP i paliwo LNG”.

Zapotrzebowanie na LNG rośnie w całej Europie. Niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) wskazało LNG jako najlepsze rozwiązanie w długodystansowych przewozach drogowych w krótkim okresie i w perspektywie najbliższych 10-15 lat. Przy eksploatacji Stralisa NP na gazie ziemnym ze źródeł kopalnych emisja CO2 jest do 10% niższa w porównaniu z pojazdami z silnikami Diesla, w zależności od specyfiki eksploatacji i składu gazu. W przypadku stosowania biometanu bilans emisji jest korzystniejszy nawet o 95%. Emisja cząstek stałych jest śladowa, a NOx o 50% niższa w porównaniu z eksploatacją silników Diesla na długich trasach. Silniki samochodów zasilanych gazem ziemnym są też o około 50% cichsze, co ułatwia realizację dostaw w strefach zurbanizowanych.

IVECO jako pierwszy producent pojazdów użytkowych, już w 1991 r., zrozumiała potencjał gazu ziemnego. Od tego czasu firma opracowała pełną gamę samochodów ciężarowych i dostawczych oraz autobusów napędzanych gazem ziemnym. Do dziś sprzedano ponad 22 tys. samochodów IVECO napędzanych tym paliwem.

Stralisy NP odznaczają się korzystną relacją mocy do masy i niską emisją hałasu. Pierwsze 150 samochodów wejdzie do eksploatacji w Jost w 2018 r., całe zamówienie zostanie zrealizowane do 2020 r. Zastąpią one 4- i 5 letnie samochody z silnikami Diesla w liczącym 1,4 tys. ciężarówek i 3 tys. naczep parku pojazdów belgijskiego przewoźnika. Jost użytkuje już 132 Stralisy, w tym 2 zasilane CNG.