http://www.transporttm.pl/news/300/18/Scania-nowej-generacji-w-sieci-McDonald-s

Pojazdy ciężarowe

Scania nowej generacji w sieci McDonald’s

25-08-2017

Pojazdy Scania nowej generacji i związane z nimi usługi zostaną wykorzystane w projekcie mającym na celu redukcję śladu węglowego przewozów dla sieci McDonald’s. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 5 lat, działania rozpoczną się na początku III kwartału tego roku w kilku europejskich krajach..

.

Założenia uczestników projektu, firm Scania i HAVI, obejmują znaczące zmniejszenie udziału pojazdów zasilanych olejem napędowym w transporcie do 2021 r. Dodatkowo projekt ma na celu przestawienie 70% floty HAVI w wybranych krajach na alternatywne układy napędowe, np. gazowy czy hybrydowy. Dostawy do sieci McDonald’s będą wykonywane przez HAVI przy użyciu pojazdów Scania nowej generacji i wspomagających je usług. Przewiduje się, że w wyniku współpracy redukcja emisji CO2 wyniesie od 15 do 40%, w zależności od trasy, paliwa i warunków jazdy. „Liderzy biznesu ponoszą szczególną odpowiedzialność za wyznaczanie nowych kierunków jego rozwoju. W tym wypadku tworzymy nowy standard dostaw miejskich. Mam na myśli nie tylko planowanie, ale także wprowadzanie wskaźników obrazujących korzyści, jakie odnoszą społeczności w wyniku naszych działań” – wyjaśnia Haluk Ilkdemirci, dyrektor logistyki w HAVI.

Ponadto eksperci firm HAVI i Scania wspólnie projektują pojazd ciężarowy do odbioru odpadów z restauracji przeznaczonych do recyklingu: zużytego oleju spożywczego, plastiku i kartonu. Przyczyni się to do zwiększenia efektywności odzysku odpadów i ograniczenia ilości śmieci wywożonych zwykłymi śmieciarkami, co zmniejszy ich ruch i dodatkowo zredukuje emisję CO2.

Nowa inicjatywa obejmie na początku kraje europejskie, wkrótce zostanie wdrożona również w Azji.

Emisja CO2 z ciężarówek HAVI obsługujących sieć McDonald’s będzie monitorowana na bieżąco, co stanowi nową jakość w usługach telematycznych.