http://www.transporttm.pl/news/284/17/Konstruktorzy-Solaris-w-roli-niepelnosprawnych

Autobusy

Konstruktorzy Solaris w roli niepełnosprawnych

01-06-2017

„Takie inicjatywy są niezwykle cenne, ponieważ pomagają uświadomić sobie, że udogodnienia dla osób niepełnosprawnych to nie wymysł, ale realna potrzeba. Solaris jako pierwszy wprowadził na polski rynek autobusy niskopodłogowe, dlatego czujemy się zobligowani do nieustannego unowocześniania naszych pojazdów pod tym kątem” – skomentował szkolenie Krzysztof Jarzembowski, Kierownik Zarządzania Projektami Solaris Bus & Coach.Inżynierowie z Działu Badań i Rozwoju Solaris wzięli udział w szkoleniu przybliżającym problemy niepełnosprawnych podczas korzystania z pojazdów komunikacji miejskiej. Odbyło się ono w siedzibie firmy i zostało podzielone na dwa moduły. Część teoretyczna obejmowała prezentację multimedialną omawiającą trudności, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne podczas korzystania z transportu publicznego. Część praktyczną stanowiły warsztaty, w których uczestniczyli pracownicy Solaris i członkowie Stowarzyszenia Jedna Chwila.

W ich trakcie konstruktorzy mieli okazję poznać perspektywę osób o różnym stopniu niepełnosprawności (m.in. poruszając się na wózkach inwalidzkich), by lepiej zrozumieć, jakie przeszkody mogą pojawić się w środkach komunikacji miejskiej. „Współpraca ze Stowarzyszeniem Jedna chwila wpisuje się w inicjatywy edukacyjne o charakterze prozdrowotnym i w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które wspiera nasza Fundacja. Co roku w Polsce przybywa 1000 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bardzo nam zależy, aby uwrażliwiać społeczeństwo na ich potrzeby i wymagania” – stwierdziła dr Alicja Malewicz-Pełczyńska, Członek Rady Fundacji Zielony Jamnik. „Jestem bardzo wdzięczny za tę inicjatywę i za możliwość uświadomienia konstruktorów autobusów o realnych przeszkodach, jakie osoby poruszające się na wózkach napotykają codziennie w swojej podróży komunikacją miejską. Samo wyobrażenie sobie przez osoby w pełni sprawne, szczególnie w praktyce, jak odmienna jest perspektywa osób dotkniętych niepełnosprawnością i jak różnią się rodzaje porażeń mięśni, może być rzeczywistą szansą na to, by ułatwić ich integrację i codzienność” – powiedział Krzysztof Stern, Prezes Stowarzyszenia Jedna Chwila. Przed 7 laty uległ on ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i od tego czasu porusza się na wózku. Wypadek zmotywował go do działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi i ich aktywizacji w środowisku miejskim. Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy z Fundacją „Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”, założonej przez Solange Olszewską. Fundacja ma na celu wspieranie potrzebujących pomocy i podmiotów funkcjonujących w lokalnej społeczności, jak szpitale, domy pomocy społecznej, placówki wychowawczo-oświatowe czy schroniska dla zwierząt.