http://www.transporttm.pl/news/242/20/Polscy-kierowcy-sa-gotowi-na-pojazdy-autonomiczne

Warsztat i opony

Polscy kierowcy są gotowi na pojazdy autonomiczne!

18-01-2017
Goodyear we współpracy z London School of Economics and Political Science (LSE) przeprowadził badanie, by poznać poglądy europejskich kierowców na temat pojazdów autonomicznych.

.

.

Internetowa ankieta objęła ponad 12 tys. respondentów w 11 krajach (Polska, Hiszpania, Czechy, Niemcy, Włochy, Serbia, Francja, Belgia, Holandia, Szwecja i Wlk. Brytania). Dodatkowo w 4 państwach (w tym w Polsce) zrealizowano wywiady w grupach fokusowych. Badanie jest jednym z działań platformy Goodyear ThinkGoodMobility i kontynuuje projekty LSE z 2015 r., w których badano społeczne zachowania kierowców na drodze.

Szczegółowe wyniki badań pokazują polskich kierowców jako osoby otwarte na innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mogą znacząco wpłynąć na jakość ich życia. Polacy wyprzedają europejską średnią w kwestii pozytywnego podejścia do pojazdów autonomicznych, jednak nie robią tego w sposób bezrefleksyjny, zwracając uwagę na bezpieczeństwo lub możliwość przejęcia sterowania nad samochodem. Aż 68% respondentów potwierdziło, że „nauka i technologia czynią nasze życie zdrowszym, łatwiejszym i wygodniejszym”, a 60%, że „im więcej technologii pozwalającej kontrolować otaczającą nas rzeczywistości, tym lepiej”. Polscy respondenci najliczniej zgadzali również się, że „nie mamy wyjścia, musimy dostosować się do nowych, nadchodzących technologii” (79%) i znaleźli się na 2. miejscu pod kątem zgodności ze stwierdzeniem iż „czerpią przyjemność z korzystania z najnowszych produktów i usług technologicznych, kiedy nadarza się ku temu okazja” (82%).

Otwartość na nowe technologie przekłada się na podejście do pojazdów autonomicznych. Polska jest jednym z zaledwie 3. krajów, gdzie więcej jest respondentów (35%), którzy czuliby się komfortowo jadąc obok pojazdów autonomicznych, niż odczuwających dyskomfort (27%). Pozostałe 38% nie opowiedziało się po żadnej ze stron. Dodatkowo aż 46% badanych kierowców deklaruje, że nie ma dla nich znaczenia, czy jeździliby w otoczeniu samochodów prowadzonych przez ludzi, czy wśród pojazdów autonomicznych, a tylko 29% zgodziło się ze stwierdzeniem, że „współobecność pojazdów kierowanych przez ludzi i pojazdów autonomicznych nie sprawdzi się.”

Polacy są przekonani, że posiadają wystarczającą wiedzę o pojazdach autonomicznych, by sformułować opinię na ten temat. Tylko 54% respondentów stwierdziło, że nie ma dostatecznej wiedzy, by w pełni wyrazić swoje odczucia, w porównaniu do średniej z badania wynoszącej 60%. Jednocześnie na tle innych przebadanych państw Polacy wykazują znacznie większe zaufanie do takich samochodów niż do innych kierowców. Polscy ankietowani najliczniej zgodzili się ze stwierdzeniami, że „przyczyną większości wypadków jest błąd człowieka, dlatego pojazdy autonomiczne byłyby bezpieczniejsze” (51%) oraz, że „maszyny nie odczuwają emocji, dlatego mogą być lepszymi kierowcami niż ludzie” (44%).

Mimo pozytywnych odczuć, w niektórych aspektach ankietowani podzielają obawy co do pojazdów autonomicznych, wyrażane w innych krajach. Przykładowo 61% Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że „maszyny nie mają zdrowego rozsądku niezbędnego do prawidłowych interakcji z ludźmi za kierownicą”. Ma to szczególne znaczenie w kontekście niepisanych zasad zachowania wobec innych kierowców, których istnienie potwierdza aż 77% polskich ankietowanych. Stawia to Polaków na 1. miejscu (ex aequo z Francją). Zapewne z tego powodu podejście polskich kierowców do pojazdów autonomicznych ulega znaczącej zmianie w momencie, w którym muszą przewieźć pasażerów. W takiej sytuacji 46% respondentów stwierdziło, że wyłączałoby autonomiczne sterowanie pojazdem „zwykle lub zawsze”, co daje Polsce 2. miejsce w badaniu. Dodatkowo aż 81% ankietowanych osób wskazało kierownicę jako głównym element, który powinny mieć pojazdy autonomiczne. Dodatkowo respondenci zwracali uwagę na konieczność zastosowania zaawansowanych systemów ochrony pieszych (75%) i zabezpieczających pojazd przed elektronicznym atakiem (71%).

Wynik badań wskazują na bardzo silne przywiązanie polskich kierowców do możliwości samodzielnego kierowania. Aż 82% respondentów zgadza się, że „z zasady to człowiek powinien w każdej chwili panować nad pojazdem.” Dodatkowo Polacy znaleźli się na 1. miejscu w badaniu pod kątem czerpania przyjemności z jazdy (72% pozytywnych odpowiedzi, w porównaniu do średniej wynoszącej 62%). Co ciekawe, Polacy znaleźli się na przedostatnim miejscu rankingu w kwestii podejścia do zasad regulujących ruch na drodze. Radość z tego powodu wyraża jedynie 62% kierowców, przy średniej dla całego badania 71%.

Polscy respondenci wyrażają zróżnicowane opinie nt potencjalnych zastosowań i właściwości pojazdów autonomicznych. Ich zdaniem takie samochody bardzo dobrze sprawdzą się podczas jazdy po autostradzie (82%), a gorzej na rondach i skrzyżowaniach (41% zgodności ze stwierdzeniem, że te samochody dobrze poradzą sobie w takiej sytuacji drogowej). Dodatkowo 40% badanych pozytywnie odnosi się do zastosowania pojazdów autonomicznych w transporcie publicznym.

Jako główne właściwości pojazdów autonomicznych Polacy wymienili przyjazność dla środowiska (69%), przystosowanie do współdzielenia z innymi pasażerami (56%) i zdolność do komunikacji z innymi pojazdami (51%).

Wyniki badań kierowców ThinkGoodMobility zrealizowanych przez Goodyear i London School of Economics and Political Science pokazują, że Polacy są bardziej od innych Europejczyków otwarci na innowacje w motoryzacji i wprowadzenie na drogi samochodów autonomicznych.