http://www.transporttm.pl/news/239/17/Solaris-liderem-klastra-na-rzecz-rozwoju-elektromobilnosci

Autobusy

Solaris liderem klastra na rzecz rozwoju elektromobilności

03-01-2017

Solaris wraz z grupą polskich przedsiębiorstw i uczelni technicznych podpisała list intencyjny o utworzeniu klastra na rzecz rozwoju elektromobilności. Sygnatariusze listu zadeklarowali wolę współpracy m.in. w obszarze rozwoju konstrukcji autobusów elektrycznych, baterii i sposobów ich ładowania.W skład klastra, który został nazwany „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”, weszły firmy: EC Grupa, Ekoenergetyka Polska, Impact Clean Power Technology, Medcom, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, SKB Drive Tech oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska. Liderem przedsięwzięcia jest Solaris. „Działamy w obszarze elektromobilności już od 2001 r., kiedy to rozpoczęliśmy produkcję trolejbusów. Następnie przyszedł czas na autobusy hybrydowe i wreszcie w 2011 r. zaprezentowaliśmy pierwszy polski autobus bateryjny. Dzisiaj jesteśmy jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w tym segmencie w Europie. Widzimy na tym polu dalszy ogromny potencjał do rozwoju i chcemy wprowadzić elektromobilność w transporcie publicznym w Polsce i w Europie na jeszcze wyższy poziom. Dlatego postanowiliśmy nawiązać bliską współpracę z najlepszymi w tym obszarze firmami w naszym kraju. Jestem przekonany, że dzięki temu osiągniemy efekt synergii i dalszą przewagę konkurencyjną nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynkach światowych” – mówi o utworzeniu klastra dr inż. Dariusz Michalak, Wiceprezes Zarządu firmy Solaris.

Celem klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, a zwłaszcza autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych opracowanych w Polsce. Prace rozwojowe będą dotyczyć przede wszystkim dedykowanej konstrukcji elektrycznego autobusu miejskiego, zarządzania energią w celu poprawy operacyjności pojazdów elektrycznych, poprawy parametrów technicznych napędów elektrycznych i magazynów energii, opracowania innowacyjnych metod ładowania baterii, wypracowania nowych standardów kształcenia kadr inżynierskich w zakresie e-mobility. Obecnie wartość kilkunastu projektów, które chcą wspólnie realizować członkowie porozumienia, ocenia się na ponad 100 mln złotych. Mają one być realizowane ze środków własnych, a także przy współudziale funduszy pozyskanych z innych źródeł. „Nie ukrywamy, że bardzo liczymy na wsparcie finansowe z programów, które są zapowiadane przez rząd w ramach projektu e-bus i towarzyszących mu działań. Jako polskie przedsiębiorstwo o największym w naszym kraju doświadczeniu w budowie i sprzedaży autobusów elektrycznych wraz z naszymi partnerami gwarantujemy efektywne wykorzystanie tych środków i skuteczną komercjalizację wypracowanych rozwiązań” – dodaje Dariusz Michalak. Członkowie klastra nie wykluczają możliwości dołączenia do niego innych firm działających w obszarze e-mobilności.

Solaris do tej pory sprzedała ponad 100 autobusów elektrycznych, które jeżdżą m.in. w: Austrii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji i w Polsce. W ostatnich tygodniach ub. roku podpisała umowy z PKM Jaworzno i MPK Kraków na dostawy łącznie 42 autobusów elektrycznych. Autobus elektryczny Solaris wygrał w ub. roku prestiżowy międzynarodowy konkurs „Bus of the Year”.