http://www.transporttm.pl/news/207/18/Przepisy-ADR

Pojazdy ciężarowe

Przepisy ADR

13-05-2016

Przestrzeganie umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, znanej jako Umowa ADR, kontrolują służby uprawnione w poszczególnych krajach.