http://www.transporttm.pl/news/206/20/Fuchs-i-Statoil-nareszcie-razem

Warsztat i opony

Fuchs i Statoil nareszcie razem

04-05-2016

Z dniem 28 kwietnia sfinalizowano proces integracji: firma Statoil Fuel & Retail Lubricants Poland Sp. z o.o. została wcielona w struktury Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. rozpoczynając działalność w niebiesko-czerwonych barwach.Pod marką Fuchs powstała większa, silniejsza organizacja, trzecia pod względem wolumenu sprzedaży na polskim rynku olejowym. Połączyły się dwa zespoły, a więc także doświadczenia i know-how: 150-osobowa załoga Fuchsa powiększyła się o blisko 300 osób. Doświadczenie specjalistów Fuchsa i Statoila ma wpłynąć na wybór optymalnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta. Jako Fuchs, firma w dalszym ciągu chce być gwarancją najlepszych rozwiązań, pozostając wierną swoim priorytetom: jakości produktów opartych na najnowszych technologiach oraz bliskiej współpracy z partnerami.

Środki smarne pod marką Statoil będą stopniowo wycofywane z rynku i zastępowane produktami Fuchs. W dalszym ciągu będzie działać biuro w Krakowie (dotychczasowa siedziba Statoil), z którego obsługiwana będzie część klientów. Cała dystrybucja środków smarnych będzie realizowana z magazynu Fuchs w Gliwicach.

Więcej informacji u przedstawicieli Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl