http://www.transporttm.pl/news/14/20/Co-musisz-wiedziec-o-systemie-viaTOLL

Warsztat i opony

Co musisz wiedzieć o systemie viaTOLL?

13-07-2011

System viaTOLL w pytaniach i odpowiedziach. Podstawowe informacje przydatne użytkownikom.Jak działa system viaTOLL?

System viaTOLL jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Składa się z dwóch elementów: urządzenia pokładowego viaBOX oraz anten rozmieszczonych przy płatnych drogach. Podstawową częścią systemu jest urządzenie pokładowe via-BOX, służące do automatycznego naliczania opłat. Przy każdym wjeździe i wyjeździe z płatnej drogi, specjalne bramownice wyposażone w anteny będą pobierać opłaty automatycznie. Urządzenie poinformuje o tym kierowcę pojedynczym sygnałem. Na autostradach płatnych, obok bramek poboru opłat, zostaną wyznaczone pasy do elektronicznego poboru myta. Kiedy pojazd wyposażony w via-BOX zbliży się do szlabanu, otworzy się on automatycznie, a opłata zostanie naliczona. Kierowca nie będzie musiał się zatrzymywać w celu regulacji płatności.

Na czym polega obsługa via-BOX?

viaBOX to bezprzewodowe urządzenie pokładowe niezbędne do korzystania z systemu viaTOLL. Nie wymaga ono obsługi ze strony użytkownika. Jest wielkości telefonu komórkowego i montuje się je na przedniej szybie samochodu. Elektroniczny viaBOX koduje informacje o pojeździe. Kiedy ten zbliża się do punktu poboru myta, urządzenie komunikuje się za pomocą technologii mikrofali z antenami na bramownicach. Box przesyła do czujników dane o pojeździe i na tej podstawie naliczana jest opłata. Bateria w viaBOX działa przez 5 lat. Do każdego viaBOX jest dołączona polska instrukcja.

Jaka jest różnica w rejestracji viaBOX przez operatora karty a w punkcie obsługi?

Zarówno operator kart, jak i systemu viaTOLL oferuje podobny proces rejestracji, dostarczenia urządzeń viaBOX oraz formy płatności w trybie pre-paid(przedpłata) i post-paid (płatność po). viaTOLL w pytaniach i odpowiedziach. Różnica dotyczy jednak warunków finansowych, które trzeba spełnić w celu rejestracji viaBOX w trybie post-paid (a więc najbardziej pożądanej formie rozliczeń). Jeśli rejestrujemy viaBOX bezpośrednio u operatora viaTOLL, jest wymagane przedłożenie zabezpieczenia finansowego, np. w postaci gwarancji bankowej. Na przykład dla floty 10 pojazdów, z których każdy przejeżdża miesięcznie po płatnych drogach 2 tys. km, gwarancja wyniesie ponad 30 tys. zł. W przypadku rejestracji viaBOX w trybie post-paid za pośrednictwem DKV żadne zabezpieczenie finansowe nie jest wymagane. Dotyczy to wszystkich klientów DKV oraz większości nowych firm, które zgłaszają się do operatora kart paliwowych wyłącznie w celu rozliczania usługi e-myta.

Czym różni się fakturowanie bezpośrednio przez viaTOLL, a przez operatora karty paliwowej?

Opłaty drogowe nie podlegają VAT, a więc ujęcie ich w fakturze jest jedynie formalną formą ich rozliczenia. Faktury wystawiane bezpośrednio przez via-TOLL będą wysyłane raz w miesiącu z 14-dniowym terminem płatności. Natomiast w przypadku pośrednictwa w płatnościach operatora kart paliwowych, klient otrzyma fakturę raz na dwa tygodnie z 21-dniowym terminem płatności. Pozwoli to bardziej elastycznie planować wydatki flotowe.

Kiedy trzeba przedkładać gwarancję bankową?

Do złożenia zabezpieczenia finansowego są zobowiązane firmy, które zgłaszają chęć rozliczeń post-paid bezpośrednio u operatora viaTOLL. Może ono być w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ekwiwalentu pieniężnego. Na stronie www.viatoll.pl znajduje się kalkulator gwarancji, podający jej przewidywaną wysokość. Użytkownik viaBOX jest zobowiązany do utrzymywania i uzupełniania gwarancji przez cały okres trwania umowy. W przypadku wybranych operatorów kart paliwowych, taka gwarancja nie jest wymagana. Klienci DKV Euro Service nie muszą przedkładać żadnego zabezpieczenia, aby rozliczać e-myto.

Czy w każdym pojeździe musi być obowiązkowo zarejestrowany viaBOX, czy można je przekładać między pojazdami?

Każdy viaBOX będzie zarejestrowany dla konkretnego pojazdu i będzie mógł być używany tylko w przypisanym środku transportu.

Jak można policzyć opłaty viaTOLL za przejazdy różnymi rodzajami dróg?

Rada Ministrów zastosowała dwie tabele opłat w zależności od typu drogi. Na autostradach i drogach ekspresowych opłaty będą w przedziale 20-53gr./km, na pozostałych drogach krajowych w granicach 16-42 gr/km. Ustalono3 kategorie pojazdów podlegających opłatom: pojazdy od 3,5 do 12 t, pojazdy powyżej 12 t oraz autobusy (powyżej 9 miejsc siedzących). Stawka dla wszystkich autobusów jest identyczna i wynosi tyle samo, co dla pojazdów3,5-12 t. Na stronie www.info-myto.pl znajduje się kalkulator opłat drogowych, obliczający opłatę w zależności od liczby kilometrów przejeżdżanych przez pojazd, jego masy i klasy Euro. Natomiast na stronie www.viatoll.pl można sprawdzić opłatę na zaplanowanej trasie.

Czy zaświadczenie o klasie Euro jest konieczne do rejestracji via BOX?

Jest konieczne, jeśli firma chce płacić stawki przysługujące pojazdom bardziej ekologicznym (od Euro 3 w górę).Jeśli przewoźnik nie przedstawi zaświadczenia, może w punkcie obsługi viaTOLL zgłosić się do rejestracji via-BOX z dowodem rejestracyjnym. Jednak w tym przypadku pojazd zostanie przypisany do klasy Euro 0, która automatycznie narzuci najwyższy poziom opłat drogowych.

Czy muszę wyrabiać kartę, jeśli chcę rozliczać opłaty drogowe przez operatora karty paliwowej DKV?

Opłaty drogowe można rozliczać za pośrednictwem DKV Euro Service, nie będąc użytkownikiem karty paliwowej DKV Card. Dla firm zainteresowanych wyłącznie rozliczaniem opłat drogowych za pośrednictwem DKV operator wprowadził uproszczoną procedurę przyjmowania klientów. Wystarczy wypełnić, podpisać i wysłać zestaw dokumentów dostępnych na stronie www.info-myto.pl.

Mam firmę z dwoma samochodami i chciałbym, oprócz rozliczania e-myta, korzystać z innych usług DKV. Co powinienem zrobić?

W związku z usługą e-myta DKV wprowadziło ekspresowy tryb przyjmowania klientów małych (1-2 pojazdy). Dzieje się to automatycznie po otrzymaniu przez DKV podpisanego kompletu dokumentów, który znajdują się na stroniewww.dkv-euroservice.pl w zakładce „Zostań naszym klientem”. Wystarczy przedłożyć zabezpieczenie w wysokości 1500 euro na każdą kartę, a następnie wpłacić 1200 euro na poczet pierwszej faktury. W takim przypadku DKV nie przeprowadza procedury weryfikacji finansowej klienta, a karta paliwowa dostarczana jest w ciągu kilku dni. Czy przez operatorów kart paliwowych jest pobierana prowizja za płatności viaTOLL? Tak, od płatności viaTOLL będą pobierane prowizje na poziomie średnio 2,5%, z możliwością negocjacji u dużych klientów. Szacunkowa jej wysokość na podstawie symulacji dla klientów DKV to ok.200 zł miesięcznie (jest to koszt zarządzania kontem viaTOLL).

Czy jeśli ciągnik w jedną stronę jedzie po płatnej drodze bez naczepy, a drugą z naczepą, to uiszcza tę samą opłatę?

Klasa masy pojazdu jest podawana podczas rejestracji urządzenia viaBOX na podstawie dowodu rejestracyjnego. Dlatego też użytkownik uiści taką samą opłatę w obydwie strony.

Jak długo trwa rejestracja, po jakim czasie otrzymam via-BOX?

Rejestracja jest dokonywana natychmiast po otrzymaniu przez operatora niezbędnych dokumentów. Wysyłką urządzeń będzie zajmowała się firma Kapsch Telematic Services – twórca technologii viaTOLL. Kapsch zapewnia, że wysyłki będą realizowane systematycznie, a urządzenia dotrą do klientów w przeciągu kilku dni. Kapsch zachęca do wcześniejszej rejestracji, co pozwoli uniknąć niepożądanych opóźnień spowodowanych m.in. większą ilością zamówień tuż przed terminem uruchomienia systemu.

Czy będzie możliwość podglądu transakcji viaTOLL?

Tak, transakcje dokonywane w systemie viaTOLL będzie można przeglądać online w specjalnych programach do zarządzania tymi płatnościami. System taki uruchomi operator viaTOLL, a także operatorzy kart paliwowych. Innowacyjnym rozwiązaniem w tym zakresie jest program eReporting DKV, który jako pierwszy w Europie jednocześnie analizuje płatności z tytułu opłat drogowych we wszystkich krajach Europy, a także inne transakcje z karty paliwowej (tankowania, zakupy akcesoriów, naprawy, itp.). Program umożliwia automatyczne tworzenie raportów wg indywidualnych kryteriów, np. o wysokości opłat drogowych w Polsce dla danego pojazdu w danym okresie.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć, żeby zarejestrować viaBOX?

Dokumenty wymagane w celu rejestracji w elektronicznym systemie opłat drogowych to m.in. umowa z użytkownikiem viaTOLL oraz wykaz pojazdów, które mają otrzymać urządzenia viaBOX. Dodatkowo należy załączyć kopie podstawowych dokumentów firmy, jej właściciela oraz pojazdów wraz z podaniem klasy Euro. Komplet dokumentów należy podpisać i wysłać na przykład do operatora karty paliwowej DKV. Wszystkie formularze i instrukcje znajdują się na stronie www.info-myto.pl.

Czy dokumenty trzeba dostarczyć osobiście czy można je przesłać drogą pocztową?

Czy via-BOX można odebrać osobiście? Dokumenty można zarówno przesłać drogą pocztową, jak i dostarczyć osobiście. Ważny jest oryginalny podpis na nich osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. Urządzenia viaBOX można również odebrać samemu lub poczekać na przesyłkę od operatora viaTOLL (np. po zamówieniu w DKV).

Co to jest płatność post-paid i pre-paid oraz dla kogo są dedykowane?

Post-paid, czyli płatność z dołu polega na tym, że zamontowane w pojeździe urządzenie viaBOX automatycznie nalicza opłatę za każdym razem, kiedy pojazd mija zbudowane przy drogach bramownice. Następnie klient otrzymuje fakturę raz lub dwa razy w ciągu miesiąca. Rozwiązanie zdecydowanie rekomendowane firmom często korzystającym z płatnych dróg. Inną metodą rozliczeń opłat elektronicznych jest pre-paid, czyli przedpłata.Za pomocą karty paliwowej DKV, kredytowej lub gotówki można naładować konto użytkownika viaTOLL (minimalna kwota doładowania wyniesie 120 zł).W tym wypadku podczas mijania bramownic stan rachunku się pomniejsza, co urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. Kiedy konto jest bliskie wyczerpania, zapala się czerwona dioda. Należy wówczas doładować je przez internet lub w punkcie dystrybucji viaTOLL przy pomocy DKV Card. Korzystanie z systemu pre-paid wymaga od przewoźnika bardzo dużej dyscypliny. Kierowca musi ze sobą wozić gotówkę na doładowania urządzenia i gromadzić pokwitowania płatności. Jeśli firma dokonuje doładowania przez internet, viaBOX będzie gotowe do pracy dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie viaTOLL, co może trwać nawet kilka dni i spowodować naliczenie kar za nieopłacone korzystanie z dróg.

Kto będzie naliczać kary w systemie za brak viaBOX lub źle zarejestrowane urządzenie?

Za kontrolę pojazdów objętych obowiązkiem opłat oraz naliczanie kar będzie odpowiadać Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Jak będą przeprowadzane kontrole?

Obecnie powstają systemy kontroli, które będą sprawdzać instalację viaBOX, kategorię pojazdu przy rejestracji, wjazd na odcinek płatny bez uiszczenia opłaty. Stacje kontrolne będą wyposażone w specjalne urządzenia, która pozwolą zweryfikować każdego użytkownika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, informacja wraz z automatycznie wygenerowanym zdjęciem pojazdu zostanie przesłana do centrum kontroli, gdzie zostanie zweryfikowana przez pracownika. Jeśli naruszenie zostanie potwierdzone, informacja zostanie przesłana do mobilnych jednostek kontrolnych obsługiwanych przez inspektorów ITD. Inspektorzy będą starali się zatrzymać pojazd, a następnie sporządzą raport z kontroli i podejmą decyzję o wszczęciu postępowania, mającego na celu wyegzekwowanie kary. W odniesieniu do kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą, inspektorzy będą mieli prawo do zatrzymania pojazdu do momentu uiszczenia kary.

Jak będą chronione drogi, którymi kierowcy mogliby objeżdżać płatne odcinki?

Na początku trudno będzie zapewnić 100% szczelność systemu, ale jak pokazują doświadczenia z innych państw, gdzie wprowadzano ostatnio e-myta, skłonność do zjeżdżania z tras jest niska, z kilku przyczyn. Ruch pojazdów ciężarowych jest dozwolony tylko na dedykowanych do tego drogach, a więc poza nimi podlega karze mandatem. Najważniejszym czynnikiem jest jednak trudność w omijaniu płatnych odcinków, szczególnie przy słabej infrastrukturze drogowej w Polsce. Może się szybko okazać, że czas pracy kierowcy i wydłużenie czasu dostawy z powodu stosowania objazdów generują większe koszty, niż wyniosłaby opłata za przejazd płatną trasą. Do tego operator systemu viaTOLL zapowiada monitorowanie tras, którymi pojazdy ciężarowe będą starały się objeżdżać płatne drogi. W miejscach natężonego ruchu stawiane będą nowe bramownice via-TOLL. Za kontrolę pojazdów objętych obowiązkiem opłat będzie odpowiadać Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Drogi objęte opłatami w pierwszym etapie, czyli ok. 1600 km, będzie monitorować160 specjalnych pojazdów, tzw. mobilnych jednostek kontrolnych wyposażonych w aparaturę umożliwiającą skanowanie urządzeń viaBOX pojazdów poruszających się po drogach. Sprawdzą, czy pojazd ma urządzenie viaBOX, czy jest ono zgodne z numerem rejestracyjnym samochodu, jego masą i klasą Euro, i czy na koncie viaBOX znajdują się środki.

Gdzie znajdę w internecie informacje o systemie viaTOLL i rozliczeniach?

Informacje dotyczące systemu viaTOLLi rozliczeń można znaleźć m.in. na stronie www.info-myto.pl. Ponadto każdy zainteresowany może zadzwonić na infolinię pod numer: 22 519 79 88.

Czy jeśli przewoźnik nie będzie korzystać z płatnych dróg, to nadal musi mieć winietę na inne drogi?

Nie będzie to potrzebne ani możliwe, gdyż nowe opłaty w systemie viaTOLL zastąpią winiety.

Czy wg obecnego stanu prawnego pojazd osobowy z przyczepą o masie łącznie powyżej 3,5 t musi spełniać wszystkie formalności przystąpienia do viaTOLL?

Tak. Kierowcy pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 t będą zobowiązani do uiszczania opłaty za przejazd po autostradach płatnych, zgodnie z ustawą o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Ponieważ rejestracja urządzenia viaBOX wiąże się z podaniem szczegółowych informacji dotyczących pojazdu, należy dopełnić wszelkich formalności związanych z systemem via-TOLL. Jest jednak możliwe, że ten stan prawny ulegnie zmianie do momentu uruchomienia systemu e-myta.

Jak można zarejestrować w systemie pojazdy, które podlegały obowiązkowi winietowemu, ale nie mają numerów rejestracyjnych?

Chodzi o pojazdy tylko z numerami VIN(np. budowlane). Niestety do rejestracji w systemie viaTOLL numer rejestracyjny jest wymagany (nawet tymczasowy). Takie pojazdy po drogach krajowych powinny jeździć na lawecie i wówczas problem rejestracji viaBOX znika. Jest to przykład zagadnienia, które po uruchomieniu systemu musi zostać doprecyzowane.