http://www.transporttm.pl/news/730/18/Grupa-Wielton-ze-wzrostem-sprzedazy-po-I-polowie-roku
Odwiedź także:VANZABUDOWCY

Pojazdy ciężarowe

Grupa Wielton ze wzrostem sprzedaży po I połowie roku

19-09-2022

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ok. 1,64 mld zł, zwiększając się o 25,1% w porównaniu do I połowy 2021 r. Grupa sprzedała 11 946 produktów, o 9,6% więcej niż rok wcześniej.Spółka Wielton utrzymała pozycję wicelidera polskiego rynku, na którą awansowała w IV kwartale 2021 r. W pierwszym półroczu jej udział w rynku wyniósł niemal 16%, a rejestracje pojazdów Wielton zwiększyły się o 21%. W tym okresie rynek zmalał o 8%. Przychody spółki na polskim rynku zwiększyły się rdr. o 43,7% do 335,9 mln zł, natomiast liczba zamówień spadła o prawie 14%. We Francji, gdzie rynek zanotował spadek o 2%, spółka Fruehauf utrzymała pozycję lidera z udziałem 20%, a jej przychody zwiększyły się o niemal 11% do 380,9 mln zł. Wyniki pozostawały pod presją sytuacji we Francji (problemy z pozyskaniem pracowników i rosnąca presja płacowa), co negatywnie przełożyło się na rezultaty finansowe. Wdrożono działania w celu poprawy efektywności Fruehauf, pierwsze efekty są spodziewane w kolejnych okresach.

Podobne działania już poprawiły kondycję finansową i ożywiły sprzedaż spółki Lawrence David. W pierwszych 6 miesiącach 2022 r. utrzymała ona 2. miejsce na rynku z udziałem 13% i wzrostem rejestracji pojazdów o 17%, nieco powyżej całego rynku. Przychody Lawrence David zwiększyły się o 51,9%, do 261,6 mln zł. Spółki Langendorf i Wielton GmbH wyróżniły się w I połowie 2022 r. 57-% wzrostem przychodów na rynku niemieckim. Taka dynamika przyniosła im awans z 9. na 6. miejsce ze wzrostem udziału do 2,5%. Rynek niemiecki zwiększył się w tym okresie o niemal 23,5%. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej Grupa zarejestrowała o 38% pojazdów więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek w regionie zwiększył się o niemal 19%. Trwa integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén, której 80% udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Od stycznia do końca czerwca 2022 r. Guillén, zajmujący 7. miejsce na rynku (udziały na poziomie 3,6%) zarejestrował o ok. 8% więcej pojazdów niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek hiszpański zwiększył się o ponad 5%.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. zysk netto Grupy wyniósł 85,8 mln zł, wobec 41,1 mln zł przed rokiem oraz 0,8 mln zł straty w 2020 r. Zysk EBITDA zwiększył się o 6,6% do 97,6 mln zł. Pomimo presji kosztowej wywołanej wzrostem cen oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, a także drożejącą energią i paliwami, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 6% (przed rokiem 7%). „Na nasz wynik netto w I półroczu wpłynęły pozytywnie zdarzenia o charakterze jednorazowym m.in. rozliczenie transakcji nabycia Guillén, aktualizacja szacunku zobowiązania do rozliczenia przejęcia pełnej kontroli nad Lawrence David oraz skorzystanie ze strefowej tarczy podatkowej. W II kwartale ich łączny wpływ wyniósł 53,9 mln zł. Jednak nasze wyniki za II kwartał 2022 r, są powodem do satysfakcji również bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych. Zarówno wynik operacyjny, jak i zysk netto wzrosły wobec II kwartału 2021 r. odpowiednio o 29% i 10%. W I połowie 2022 r. konieczność zwiększenia zaangażowania gotówki w kapitał obrotowy Grupy Wielton wpłynęła na zwiększenie wskaźnika długu netto do EBITDA do nadal bezpiecznego poziomu ok. 3,4. Jednocześnie pokrycie zobowiązań handlowych aktywami obrotowymi kształtowało się na poziomie ok. 1,89. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na utrzymaniu bezpiecznej, wysokiej płynności, co pozwoli skuteczniej reagować na zmiany i ryzyka rynkowe” - ocenia Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton.

Ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną i schłodzenie popytu, wysiłki Grupy koncentrują się obecnie na ograniczeniu wpływu negatywnego otoczenia rynkowego na wyniki finansowe.