http://www.transporttm.pl/news/207/18/Przepisy-ADR

Ciężarówki

Przepisy ADR

13-05-2016

Przestrzeganie umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, znanej jako Umowa ADR, kontrolują służby uprawnione w poszczególnych krajach.6/2017

SDR 2016

FILM

 

 

 

 

 

Wydawnictwo: AUTO Technika Motoryzacyjna
Odwiedź także: Van Ekstra